Autorski teatr ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO - założyciela, reżysera wszystkich przedstawień.
Opis miejsca

Kana jest przestrzenią bezpośredniego doświadczania spektaklu, ruchu, obrazu, dźwięku, różnorodności zrodzonej z pasji - od kameralnych opowieści do głośnego krzyku w środku miasta.

Kontynuując ideę ośrodka kulturotwórczego sformułowaną przez Zygmunta Duczyńskiego, dla budowania programu działalności Kany kluczowe znaczenie ma zachowanie zasady autorskości w odniesieniu zarówno do indywidualnych twórców, jak i zespołu programowego i artystycznego – wybór tematów, projektów i obszarów działań ma ścisły związek zarówno z zakresem zainteresowań (i pracy badawczej) poszczególnych członków zespołu, jak i wspólnie wypracowywaną linią ideową − dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości i rozwojowego charakteru realizowanych projektów.

Godziny otwarcia
Poniedziałek: zamknięte
Wtorek: zamknięte
Środa: zamknięte
Czwartek: zamknięte
Piątek: zamknięte
Sobota: zamknięte
Niedziela: zamknięte