Spoiwa Kultury trwają ! Pierwszym wydarzeniem festiwalu jest realizacja muralu „Ulica Zygmunta”, która rozpoczęła się 7 lipca o godzinie 15ej.

Na murze znajdującym się za Teatrem Kana, wieloletni przyjaciel i współpracownik tej placówki - Andrzej Boj Wojtowicz,  tworzy ciąg obrazów i sugestywnych postaci, które łączą się z programem Spoiw. Przede wszystkim prace te są jednak poświęcone osobie Zygmunta  Duczyńskiego. Tej niezwykłej akcji artystycznej towarzyszą  także słowa Głos pana Zygmunta, mówiącego o sztuce, projektach jakie tworzył  i planach  jest odtwarzany z taśm.

Mural będzie powstawał jeszcze dziś i jutro tak więc zapewne cały mur zostanie „przemalowany” ukazując nam dalszy ciąg skojarzeń i wątków przypominających działania Kany i jej założyciela.