Jeśli w najbliższy wtorek zgodzą się radni, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolumba 59. Obecnie to teren zabudowany brzydkimi, parterowymi budynkami. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala w tym miejscu na śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną – szeroką paletę usług i mieszkalnictwo.

Chodzi o działkę sąsiadującą z dawną drożdżownią, kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem ul. Kolumba z ul. Nadodrzańską. To łącznie 4607 m2. Stoi tam 9 niskich budynków. Wzdłuż ulicy znajduje się podłużny, parterowy budynek biurowy. W głębi działki są jeszcze 2 budynki handlowo-usługowe i 6 obiektów zakwalifikowanych do kategorii: magazyny i silosy.

– Mamy tam dwie umowy dzierżawy. Dzierżawcy są jednak świadomi sytuacji, mają tak zawarte umowy, że w przypadku zbywania nieruchomości zostaną one rozwiązane. Jest też jeden bezumowny dzierżawca, ZBiLK podjął już wobec niego stosowne działania – mówiła Maria Latkowska, dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta, podczas Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta.

Co tam może powstać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala w tym miejscu na śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną, w tym m.in. mieszkalnictwo i szeroką paletę usług (np. usługi administracyjno – biurowe, szkoleniowo – doradcze, rozrywka, gastronomia, handel, kultura, ochrona zdrowia czy opieka nad dziećmi i osobami starszymi).

Nowy właściciel nie będzie mógł prowadzić działalności produkcyjnej, składowej i przeładunkowej. Do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji dopuszczone jest oczywiście obecne zagospodarowanie działki.

Wartość 1m2 nieruchomości przy ul. Kolumba 59 szacowana jest na ok. 800 zł netto. Oznacza to, że cała działka może kosztować ponad 3,6 mln zł netto.

Czy to szansa na rewitalizację tej części ul. Kolumba?

Radni z Komisji Budownictwa pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, pozwalający na sprzedaż omawianej działki w ramach ustnego przetargu nieograniczonego. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do wszystkich radnych. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na sesji Rady Miasta zaplanowanej na 23 marca.

Dużym atutem szykowanej do sprzedaży nieruchomości jest jej usytuowanie bezpośrednio nad brzegiem Odry. Przyszły inwestor będzie zobowiązany do budowy pasażu od strony rzeki. Ta okolica od dawna czeka na rewitalizację. Tuż obok znajduje się wpisana do rejestru zabytków drożdżownia F. Crepina, której właścicielem jest obecnie firma Idea-Inwest. To szczeciński deweloper, znany z budowy apartamentowca Black Pearl przy al. Niepodległości i przebudowy dawnego wieżowca TVP. Konkretnych planów na nieruchomość przy ul. Kolumba na razie jednak nie przedstawiono.

Dużo miejskich nieruchomości na sprzedaż

Miasto w ostatnich miesiącach zintensyfikowało proces zbywania gminnych nieruchomości. To jeden ze sposobów na zasilenie budżetu miasta, który ucierpiał w wyniku ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii i niższych wpływów z PiT. Na najbliższej sesji radni zajmą się jeszcze czterema innymi nieruchomościami, które miasto chce sprzedać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Chodzi o działki: przy ul. Artyleryjskiej 17 (Skolwin), w rejonie ul. Dąbskiej (Kijewo), przy ul. Kolonistów 48 (Bukowo) i przy ul. Wesołej (Wielgowo).