Jest już bardzo słabo widoczny. Tylko znając historię budynku można ułożyć szczątki liter w napis – „Funck & Rochlitz Nachfg”. To pamiątka po czasach, gdy kamienica przy al. Powstańców Wielkopolskich 39 nie pełniła funkcji mieszkalnej.

Rozsypujący się budynek przejdzie wkrótce remont. ZBiLK zaplanował przede wszystkim modernizację elewacji (m.in. docieplenie ścian), klatki schodowej i instalacji elektrycznych. Ściany piwnic zyskają izolację przeciwwilgociową, docieplony zostanie jej strop, a także strop nad ostatnią kondygnacją mieszkalną.

Odtworzą część dekoracji, ale nie napis

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, ale zadbano, by w projekcie przebudowy uwzględnić historyczne elementy.

– Firma Geko Szczecin zaprojektowała odtworzenie części dekoracji elewacji frontowej w postaci gzymsów, przy zachowaniu jej proporcji i kompozycji, które są istotne dla charakteru pierzei – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

W planach nie ma natomiast odnowienia napisu, którego fragmenty wciąż są widoczne na elewacji.

– Zachowanie go wymagałoby przeprowadzenia docieplenia elewacji frontowej od wewnątrz budynku, co z przyczyn formalnych na tym etapie inwestycji nie jest możliwe. Dokumentacja jest zatwierdzona i wyłoniony jest wykonawca prac. Poza tym taki rodzaj docieplenia jest droższy i wymagałby znacznej ingerencji w mieszkania – tłumaczy Tomasz Klek.

Pocztówka z początku ubiegłego wieku i krem „Funkin”

Inną z przyczyn podawanych przez ZBiLK jest fakt, że napis nie znajdował się na budynku w momencie jego powstania. Dowodem jest pocztówka z około 1902 roku, której historię opisał na portalu Szczecin znany i historyczny Paweł Ziątek. (https://historyczny.szczecin.pl/powstancow-wielkopolskich-39-i-restauracja-pana-jahnke/). Na zdjęciu widzimy tam osoby pozujące przed należącą do Fritza Jahnke restauracją w parterze budynku.

Napis musiał pojawić się później, gdy kamienica była budynkiem biurowym fabryki Funck & Rochlitz Nachfg. W fabryce produkowano tłuszcze techniczne, wazelinę, apreturę i szuwaks. Powstawał w mniej m.in. krem do skóry o nazwie „Funkin”. Firma działała do końca II wojny światowej. Później były tam mieszkania komunalne.

Przedwojenna widokówka

 

Na napis zwróciła uwagę przewodniczka miejska Polina Wierzchowiec, która uwiecznia wszystkie tego typu pamiątki z przeszłości. Powstała nawet mapa z zaznaczoną lokalizacją najciekawszych napisów – Spod tynku. Historia miasta Szczecin.

Koniec remontu planowany na jesień

ZBiLK sukcesywnie odnawia zaniedbane kamienice przy al. Powstańców Wielkopolskich. Teraz prace prowadzone są przy numerze 38, a wkrótce obejmą opisywany budynek nr 39. Łączny koszt remontu tych dwóch kamienic to ok. 1,5 mln zł. Modernizacja zakończy się jesienią.