Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże planują przy udziale tych środków m.in. kompleksową rewitalizację kwartału 36 w okolicach pl. Zgody (wraz z budową parkingu podziemnego, kwartału 33 (Piastów – Krzywoustego – Bolesława Śmiałego – Chodkiewicza), a także renowację kamienic przy ul. Bogusława X, ul. Bałuki i ul. Więckowskiego.

STBS i TBS Prawobrzeże zwróciły się o wsparcie kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego, który na remonty budynków mieszkalnych udziela pożyczek o korzystnym, niższym oprocentowaniu (marża 1,5%) w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnych. EBI również sam udziela kredytów dla tego rodzaju przedsięwzięć na jeszcze korzystniejszych warunkach.

- EBI realizując swoją misję jest zainteresowane bezpośrednim finansowaniem projektów o dużej kwotowej skali realizacji, gdzie zaangażowanie kredytowe banku nie przekracza 50% planowanych kosztów realizacji inwestycji i nie będzie niższe niż 20 mln euro. Aby ten warunek mógł być spełniony Gmina jako jedyny udziałowiec obu TBS-ów podjęła decyzję, że obie spółki przygotują swoje projekty, które będą mogły być zrealizowane przy współudziale kredytu EBI i będą aplikowały wspólnie do EBI o uzyskanie środków kredytowych na ich realizację – tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Odnowią dwa kwartały

Uzyskane środki STBS przeznaczy na rewitalizację dwóch śródmiejskich kwartałów, które wpisują się w obszar Projektu Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Chodzi o kwartał 36, ograniczony ulicami: pl. Zgody - ul. Bogusława X – ul. Małkowskiego – ul. Królowej Jadwigi – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz o kwartał 33 (Piastów – Krzywoustego – Bolesława Śmiałego – Chodkiewicza).

- Odnowienie kwartałów nr 36 i 33 jest ściśle powiązana z planowaną przez miasto rewitalizacją śródmieścia, którego osią będzie przebudowana i ożywiona aleja Wojska Polskiego – mówi Tomasz Klek.

Żłobek, świetlica, parking podziemny...

W kwartale przy pl. Zgody przebudowane mają zostać oficyny, powstanie też nowa zabudowa (30 mieszkań). Budynki należące do STBS i Wspólnot Mieszkaniowych przejdą termomodernizację. Zaplanowano również budowę żłobka, Centrum Aktywności Lokalnej, rozbudowanej siedziby Szczecińskiego TBS i podziemnego parkingu. Częścią rewitalizacji mają być również „projekty miękkie” (np. organizacja różnych wydarzeń) skupione wokół działań na rzecz osób starszych.

Sporo ma się zmienić również w kwartale zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Piastów i ul. Krzywoustego.

- W ramach planowanej rewitalizacji kwartału nr 33 zaplanowano m.in. prace związane z przebudową zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35 i 36. Łącznie powstanie 41 mieszkań, w tym 18 przeznaczonych dla osób starszych. Na parterze jednego z budynków oficyny powstanie lokalna świetlica. Dodatkowo przewidziano rozbiórkę i przebudowę oficyn przy al. Piastów 16 i 15 oraz modernizację oficyny przy ul. Krzywoustego 22 (32 mieszkania) wraz z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału – wylicza Tomasz Klek.

Wyremontują kamienice w Śródmieściu i w Dąbiu

Projekty TBS Prawobrzeże nie obejmują natomiast całych kwartałów, tylko renowację pojedynczych kamienic:

- ul. Ks. Bogusława X 47 – kompleksowa renowacja budynku realizowana wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową. Powstaną 2 lokale usługowe (parter) i 20 lokali mieszkalnych (piętra z adaptacją poddasza);

- ul. Ks. Bogusława X 49 – kompleksowa renowacja budynku. Powstaną 2 lokale usługowe (parter) i 17 lokali mieszkalnych (piętra z adaptacją poddasza);

- ul. E. Bałuki 20, 21 – czwarty, ostatni etap modernizacji kwartału 40, powstaną 23 lokale mieszkalne i 4 lokale użytkowe. Wyburzona zostanie jedna oficyna;

- ul. Więckowskiego 5 – kompleksowa renowacja kamienicy. Powstaną 2 lokale usługowe i 21 mieszkań na wynajem;

- Stare Dąbie, ul. Oficerska 4, 4a, 6, 7, 8 – nowa zabudowa. Powstanie 45 nowych mieszkań;

- Stare Dąbie, ul. Miernicza 3, 4 – nowa zabudowa. Powstanie 21 nowych mieszkań.

Zwłaszcza w Śródmieściu, do zrobienia jest bardzo dużo, bo obszar ten został uznany przez ekspertów za zdegradowany, w którym koncentrują się problemy społeczne. Na rewitalizację czeka też Północ Szczecina, ale żadnych działań w ramach powyższych środków w tej części miasta nie przewidziano.