Mina znajduje się na skraju toru wodnego w pobliżu wyjścia z Kanału Piastowskiego w Świnoujściu na Zalew Szczeciński. W niedzielę 14 lipca planowane jest jej wydobycie, co będzie się wiązać z szeregiem utrudnień.

Operacja wydobycia i zneutralizowania miny rozpocznie się w niedzielę o godzinie 5.30 i potrwa ok. 4 godziny. W czasie jej trwania:

- zamknięty będzie tor wodny Szczecin-Świnoujście (już od północy do zakończenie operacji), - na Zalewie Szczecińskim będzie obowiązywał zakaz pływania i żeglugi (od g. 5 do zakończenia operacji),

- wstrzymane będzie kursowanie promów na świnoujskich przeprawach (w czasie transportu miny),

- ludzie z obszarów położonych najbliżej nabrzeża w Świnoujściu będą ewakuowani (ok. g. 8-9, gdy przepływał będzie okręt z wydobytą miną),

- możliwe są także krótkotrwałe ograniczenia w kursowaniu pociągów.

Osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w niedzielę w godzinach porannych sugerujemy wybór drogi alternatywnej przez Niemcy – apelują przedstawiciele biura prasowego wojewody.

Co to za mina?

Znaleziony niewybuch leży na głębokości 6 metrów. To brytyjska lotnicza mina morska typu Mark IV, pochodząca z okresu II wojny światowej. Może zawierać ponad 400 kg materiału wybuchowego. Identyfikację i wstępną ocenę znalezionego obiektu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Jak będzie wyglądać operacja?

W operacji wydobycia miny uczestniczyć będzie załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

- Do miny zostaną podczepione liny i pontony wypornościowe, za pomocą których nurkowie wydobędą ją na powierzchnię wody. Następnie mina zostanie podczepiona do żurawika okrętowego, podjęta z wody i przeniesiona na pokład niszczyciela min ORP Flaming. Później mina zostanie przetransportowana na jeden z poligonów morskich i zdetonowana – czytamy w komunikacie biura prasowego wojewody.

Zaangażowanych wiele służb

O bezpieczeństwo ludzi w czasie wydobycia miny dbać będą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Ratownicy Wodni oraz Straż Miejska w Świnoujściu.

Całą akcję koordynować będzie wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego działający przy wojewodzie, w skład którego wchodzą przedstawiciele m.in. 8 Flotylii, UM w Świnoujściu, Policji i Urzędu Morskiego.