To pierwsze współczesne wydanie unikatowego dokumentu z kancelarii książęcej Bogusława X Wielkiego i kolejna publikacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. „Na pewno ten inwentarz przybliża nam Bogusława X jako człowieka” – mówi historyk i archiwista Jerzy Grzelak, odpowiedzialny za wstęp, transkrypcję i przekład pośmiertnego inwentarza władcy z rodu Gryfitów.

Inwentarz spuścizny księcia Bogusława X Wielkiego z 1523/1524 roku dostarcza bezcennych informacji na temat doczesnego majątku władcy księstwa pomorskiego – będących w jego posiadaniu oszczędności, biżuterii, ubrań, broni i innych wyrobów rzemieślniczych. 

Monety, wyroby jubilerskie i przedmioty dewocyjne

Opisane przedmioty i ich charakterystyka przybliżają nie tylko codzienne życie epoki, ale są również świadectwem prywatnych upodobań i zainteresowań Bogusława X. Za wstęp, transkrypcję i przekład odpowiedzialny jest Jerzy Grzelak. Redakcję naukową nad wydaniem sprawował dr hab. Rafał Simiński.

– Oprócz monet mamy tam dużą liczbę wyrobów jubilerskich, przedmiotów dewocyjnych. Ten inwentarz powstał zaraz po jego śmierci, gdy synów nie było w domu. Na szczęście jego służba była na tyle przytomna, że zabezpieczyła te przedmioty. Znamy z historii takie sytuacje, gdy majątek był rozkradany – mówi historyk i archiwista Jerzy Grzelak.

– Musimy wziąć pewną poprawkę i zastanowić się, czy to całość jego majątku. Może miał w innych zamkach i w rzeczywistości było tego więcej niż wynika z tego inwentarza. Jest legenda, według której Bogusław był wychowywany w skromnych warunkach, matka się nim nie interesowała – dodaje dr hab. Rafał Simiński.

„Przybliża nam Bogusława X jako człowieka”

Jak informują przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ciekawostką wydania jest zamieszczony w nim dodatkowy dokument, który potwierdza pierwszy podział majątku księcia – wykaz wybranych przedmiotów, które po śmieci Bogusława X przypadły jego najstarszemu synowi księciu Jerzemu I.

– Na pewno ten inwentarz przybliża nam Bogusława X jako człowieka. Obraz ten jednak zamydla nam trochę to, że mamy do czynienia z władcą. Oprócz własnych zainteresowań jest spektrum przedmiotów, które po prostu musiał mieć. To między innymi odpowiedni ubiór, broń paradna – dodaje Jerzy Grzelak.

To drugi inwentarz wydany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Publikacja ukazała się w ramach obchodów Roku Bogusława X Wielkiego i jest już dostępna w sprzedaży.

– Ta publikacja, podobnie jak inne wydarzenia, pomoże zachować nasze dziedzictwo. Nie powstałaby bez pracy i zaangażowanej dużej grupy osób – podkreśla dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska.