Czy ochrona zdrowia w regionie może działać sprawniej? O tym z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem rozmawiać będzie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Michał Bulsa.

Tranmisja o 20:00