Fundusz Inwestycyjny Mars, który należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, objął niespełna 80% udziałów w firmie ST3 Offshore. Nowy większościowy udziałowiec zapowiada restrukturyzację i kontynuowanie produkcji.

O kłopotach finansowych ST3 Offshore mówi się już od sierpnia. Nie przynosząca zysków fabryka fundamentów do konstrukcji morskich znalazła się na skraju upadłości. Winą za to Fundusz Inwestycyjny Mars (wówczas mniejszościowy udziałowiec z 37,5% akcji) obarczał większościowego wspólnika – niemiecki holding inwestycyjny VTC. Strona polska zarzucała im niewłaściwe zarządzanie.

Dlatego Mars starał się o przejęcie kontroli operacyjnej nad ST3 Offshore. Stało się to faktem 3 października, gdy podpisano akty notarialne, na mocy których Mars objął niespełna 80% akcji spółki. Dzisiaj poinformowano o tym opinię publiczną, nie podając jednak kwoty jaką zapłacono za większościowy pakiet akcji.

W ST3 Offshore pracuje około 500 osób. Fabryka podstaw morskich elektrowni wiatrowych powstała na wyspie Gryfia w 2016 roku. Początkowo głównym inwestorem był niemiecki Bilfinger, który jednak szybko (sierpień 2016) odsprzedał swoje udziały firmie VTC.  

Budowa fabryki kosztowała 500 mln zł, z czego 123 mln zł pochodziły z unijnego wsparcia. Na potrzeby realizacji tej inwestycji zbudowano Most Brdowski, a linię energetyczną na wysokości Skolwina puszczono pod Odrą (kable wisiały zbyt nisko dla olbrzymich elementów produkowanych na Gryfii). Na terenie zakładu stanęła najwyższa suwnica bramowa w Europie, mierząca prawie 120 metrów.

Fundusz Inwestycyjny Mars wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (spółka z udziałami skarbu państwa). Do grupy Mars Shipyards & Offshore należą już szczecińskie: Morska Stocznia Remontowa Gryfia i Szczeciński Park Przemysłowy.

Komunikat prasowy funduszu MARS w sprawie przejęcia kontroli nad ST3 Offshore sp. z o.o. w Szczecinie: .

Zakończyły się trwające od połowy sierpnia wielostronne negocjacje w sprawie przyszłości szczecińskiego zakładu. 3 października 2017 podpisane zostały akty notarialne, na mocy których kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową fundusz inwestycyjny MARS objął niespełna 80% udziałów w ST3 Offshore sp. z o.o. Zmieniono również umowę spółki, która obecnie zapewnia Funduszowi pełną kontrolę operacyjną.

Strony – duński koncern DONG Energy, belgijsko-holenderski GeoSea, niemiecko –szwajcarskie konsorcjum banków i ubezpieczycieli, niemiecki fundusz inwestycyjny VTC oraz polski fundusz MARS wynegocjowały porozumienie, dzięki któremu ST3 Offshore będzie mogło kontynuować produkcję oraz przeprowadzić restrukturyzację.

Uzyskane porozumienie nie oznacza jednak, że wszystkie problemy spółki zostały automatycznie rozwiązane. Plan powiedzie się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

• ST3 sprawnie dokończy kontrakt dla Dong Energy i zdobędzie nowe zamówienia,
• dotychczasowi wierzyciele zawrą ze spółką pod nadzorem sądu układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
• wszystkie strony negocjacji zrealizują podjęte zobowiązania.

Ponadto, objęcie przez MARS udziałów ST3 Offshore oraz zmiana umowy spółki wymagają rejestracji we właściwym sądzie.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że zaangażowanie funduszu MARS nie przekroczy 15% wynegocjowanej kwoty i będzie rozłożone w czasie. Uzyskanie tak korzystnego dla Funduszu rezultatu było możliwe dzięki zdobyciu przez menedżerów desygnowanych przez MARS zaufania kluczowych klientów Spółki oraz umiejętności zbudowania korzystnych koalicji w trakcie negocjacji. Fundusz szacuje, że uzyska zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat, zaś wartość przejętego pakietu udziałów wzrośnie w tym okresie kilkukrotnie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w wyniku transakcji MARS uchronił przed utratą środki zainwestowane w spółkę w latach 2013-2016.

Ważnymi przesłankami za podjęciem niniejszej decyzji inwestycyjnej było zadbanie o interesy należących do MARS spółek bezpośrednio sąsiadujących lub kooperujących z ST3 Offshore: MSR Gryfia, Szczecińskiego Parku Przemysłowego oraz Energomontażu Północ-Gdynia. Duże znaczenie miało również odzyskanie możliwości uregulowania zobowiązań wobec lokalnych szczecińskich podwykonawców, których działalność jest korzystna dla MSR Gryfii i SPP. Uzyskanie kontroli nad ST3 Offshore leży także w interesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż – gdyby zapadła tego typu decyzja –infrastruktura spółki mogłaby zostać wykorzystana do produkcji okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Ponadto przejęcie większościowego pakietu udziałów i kontroli nad ST3 Offshore jest zgodne z realizowaną przez PGZ SA strategią rozwoju i konsolidacji aktywów przemysłu morskiego.