Biuro inżynierskie Damart ze Szczecina przygotuje wariantową koncepcję zagospodarowania pl. Zawiszy Czarnego. Miasto chciałoby, żeby w przyszłości znalazło się tam: centrum przesiadkowe, parking wielokondygnacyjny i śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna.

 

Plac Zawiszy Czarnego nosił przed wojną nazwę Kirchplatz. Niemcy chcieli bowiem postawić tam kościół, świetnie widoczny z nabrzeża Odry i stanowiący kompozycyjne dopełnienie skarpy przy dworcu. Tych planów nigdy jednak nie zrealizowano, a w czasach polskiej administracji na środku placu pojawiły się parterowe baraki przeznaczone głównie dla drobnego przemysłu.

Na razie poszukiwania najlepszej koncepcji

To już jednak przeszłość. Plac niedawno został wyczyszczony ze wspomnianych pawilonów, a w ich miejscu powstał parking. To jednak tymczasowe rozwiązanie. Docelowo miasto planuje zlokalizowanie tam zabudowy spełniającej aż trzy różne funkcje: autobusowego centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego i budynku komercyjnego. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w perspektywie kilku najbliższych lat.

Na razie wybrano wykonawcę wariantowej koncepcji zagospodarowania placu i jego najbliższej okolicy. Miasto w przetargu odrzuciło cztery oferty, w tym dwie najniższe, i zdecydowało się na propozycję Biura inżynierskiego Damart, która opiewa na 541 tys. zł.

Projektanci w I etapie przygotują 4 warianty. W trzech z nich trzeba zrealizować wytyczne miasta, jeden ma być autorskim pomysłem. Jakie elementy musi obejmować każdy z wariantów?

Centrum przesiadkowe

Dziś busy i autobusy międzymiastowe wyjeżdżają z kilku różnych punktów w Szczecinie. Koncepcja centrum przesiadkowego zakłada stworzenie jednego, wspólnego miejsca dla wszystkich przewoźników. Miasto proponuje dwa miejsca – część placu Zawiszy Czarnego lub działkę przy ul. Owocowej (przy Tobruku, obecnie są tam warsztaty samochodowe).

Trzeba też pamiętać, że PKS Szczecin planuje inne zagospodarowanie dla placu manewrowego dworca przy pl. Grodnickim (pojawiła się wizualizacja wieżowca o wysokości 100-120 metrów, mówiło się też o planowanej sprzedaży tej działki), więc ich autobusy również będą korzystały z nowego centrum przesiadkowego.

Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko z Warszawy przygotowało na zlecenie magistratu analizę popytu dla planowanego centrum przesiadkowego na pl. Zawiszy. Według ich wyliczeń, aby pomieścić pojazdy wszystkich przewoźników, konieczne jest wybudowanie co najmniej 5-7 stanowisk dla połączeń do innych miejscowości w województwie i 2-3 peronów dla autobusów wyjeżdżających poza województwo (lub 5-9 stanowisk bez podziału na długość trasy). To wszystko przy założeniu, że autobusy będą podjeżdżać na stanowisko zaledwie 5 minut przed odjazdem. Jeśli ten czas miałby zostać wydłużony, musiałoby powstać więcej peronów.

Autobusy przyjeżdżałyby do centrum przesiadkowego z parkingu odstawczego. Mógłby on zostać zlokalizowany na działce przy ul. Czarnieckiego. Dziś na jej jednej części jest zwykły parking, a na drugiej plac zabaw.

Każda koncepcja lokalizacji centrum przesiadkowego musi zakładać budowę poczekalni dla podróżnych, kas biletowych, pomieszczeń sanitarnych, biurowych i technicznych.

Parking wielokondygnacyjny

Od dawna na pl. Zawiszy Czarnego zapowiadany jest parkingowiec na co najmniej 200 miejsc. To jednak dość odległa perspektywa, mówi się obecnie o oddaniu takiego obiektu do użytku w latach 2025-26.

Jeden z wariantów zamówionych przez miasto zakłada nieco inną lokalizację parkingowca – bezpośrednio nad centrum przesiadkowym, proponowanym w tej wersji przy ul. Owocowej. Wjazd byłby wówczas od strony ul. Korzeniowskiego.

Budynek komercyjny

Miasto najchętniej zrealizowałoby całą inwestycję w okolicy pl. Zawiszy Czarnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Za darmo chce udostępnić działkę, na której prywatna firma za swoje pieniądze zrealizowałaby wszystkie planowane obiekty (centrum przesiadkowe, parkingowiec i budynek komercyjny), a później czerpałaby wpływy z eksploatacji komercyjnej części zabudowy.

Kluczowy dla powodzenia całego projektu będzie więc budynek z przeznaczeniem komercyjnym. Musi on zachęcić partnera prywatnego do inwestycji i zapewnić mu perspektywę zysku. Na razie magistrat nie precyzuje jaką funkcją ma pełnić ta część planowanej zabudowy pl. Zawiszy. Może to być np. funkcja biurowa, hotelowa, ale też mieszkalna.

Z usytuowaniem nowych funkcji na pl. Zawiszy Czarnego wiązać się będzie również przebudowa okolicznych ulic. Część z nich może zostać przeznaczona wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Pod pl. Zawiszy Czarnego znajduje się olbrzymi schron. Miasto zleciło wcześniej przygotowanie analizy, która określiła możliwe parametry zabudowy do realizacji nad nim.