Grzebowisko dla małych zwierząt domowych miało powstać przy ul. Bielańskiej (Szczecin-Klucz) do końca 2016 r. Norbert Pieńkowski, właściciel zwycięskiej w miejskim przetargu firmy Medicclean, tłumaczy, że opóźnienie to efekt przeciągających się procedur formalno-prawnych i prosi magistrat o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 lipca 2017 r.

Szczecińska firma Medicclean w sierpniu 2014 roku wygrała miejski przetarg na budowę grzebowiska i 30-letnią dzierżawę terenu przy ul. Bielańskiej (przy węźle drogowym S3 i A6). Powstanie tam „Tęczowa polana”, miejsce przeznaczone do pochówku psów kotów, chomików i innych małych zwierząt domowych. W projekcie uwzględniono również m.in. pawilon gospodarczo-biurowy. 


Długo trwało załatwianie zezwoleń

Inwestor zapowiadał na początku, że zakończy budowę nawet przed terminem. Przedłużał się jednak czas zdobywania niezbędnych zezwoleń i prace budowlane cały czas musiały być wstrzymywane. Rok czasu zajęło przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którego konieczności stworzenia nie było wcześniej mowy.

- Na etapie postępowania przetargowego dotyczącego dzierżawy terenu, nie istniał obowiązek sporządzenia pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dlatego opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było wyłącznie wydłużonym postępowaniem uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy, a więc opóźnienie nie jest następstwem przyczyn leżących po stronie inwestora – tłumaczy radca prawny Mariusz Ciaś, pełnomocnik firmy Medicclean.

 

Decyzja środowiskowa została wydana w grudniu 2015 r. W maju 2016 r. inwestor złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, która została wydana 29 września. W okresie jesienno-zimowym prace budowlane się nie rozpoczęły.

 

- Częściowo akceptujemy wyjaśnienia wykonawcy, jednak w dalszym ciągu inwestycja nie jest realizowana. Od czasu zawarcia umowy do kwietnia 2016 r. osoby reprezentujące firmę nie reagowały na monity ZBiLK związane z brakiem realizacji umowy – mówi Marcin Nieradka, rzecznik prasowy nadzorującego tę inwestycję ZBiLK.

 

- To zwykłe nieporozumienie. Pan Norbert Pieńkowski zmienił siedzibę swojej firmy i monity przychodziły pod nieaktualny adres – bagatelizuje sprawę mecenas Ciaś.


Inwestor deklaruje, że zdąży do lata

Firma Medicclean wystąpiła do miasta z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 sierpnia. Jeśli magistrat się nie zgodzi, inwestorowi grożą wysokie kary umowne.

 

- W interesie obu stron zależy na możliwie jak najszybszym oddaniu grzebowiska do użytku. Jest już gotowy projekt budowlany, kosztorys, podpisane są umowy przedwstępne z wykonawcami. Gdy pozwoli na to pogoda Medicclean jest w stanie w zasadzie w ciągu trzech miesięcy przygotować grzebowisko – mówi mecenas Ciaś.

 

To czy miasto zgodzi się na propozycję przedłużenia terminu zależy również od uwarunkowań prawnych. Inwestorowi zależy bowiem, by wprowadzić inny, zewnętrzny podmiot gospodarczy, który miałby współfinansować budowę grzebowiska.

 

- Propozycja ta jest obecnie analizowana pod względem formalno-prawnym. Jeżeli  takie rozwiązanie nie będzie możliwe będziemy starali się zawrzeć porozumienie z dotychczasowym wykonawcą. Rozważane będzie m.in. przedłużenie terminu realizacji grzebowiska. Jeżeli nie będzie możliwości zawarcia porozumienia dotychczasowa umowa może zostać rozwiązana – informuje rzecznik ZBiLK.

 

Inwestor liczy, że rozmowy potoczą się w dobrym kierunku, bo już uruchomił stronę internetową na której odliczany jest czas do 31 lipca, kiedy jego zdaniem „Tęczowa polana” zacznie działać. http://www.grzebowisko-szczecin.pl/

 

Mieszkańcy Szczecina od dawna czekają na cmentarz, gdzie mogliby pochować swoje domowe zwierzęta. Wcześniej powstawały nielegalne grzebowiska w Puszczy Bukowej i w okolicach elektrociepłowni przy ul. Dąbskiej.