Budynek przy ul. Budziszyńskiej 2 na Pomorzanach chętnie wydzierżawiłaby Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, która „nie mieści” się już w parafialnym budynku przy Kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej na Wzgórzu Hetmańskim.

31 sierpnia 2019 r. przestanie istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów, który jeszcze działa (ostatnie roczniki) w budynku przy ul. Budziszyńskiej. O wygaszeniu XXIII Liceum Ogólnokształcące zdecydowało miasto, a Gimnazjum nr 17 zniknie ze względu na reformę oświaty.

- Mieszkańcom Pomorzan bardzo zależy, żeby szkoła nie stała pusta. Budynek i jego infrastruktura powinien być dalej wykorzystywany do celów związanych z edukacją dzieci i młodzieży – podkreśla Andrzej Grodecki z Rady Osiedla Pomorzany.

Potrzebują większego budynku

Dlatego Rada Osiedla wspiera pomysł dyrekcji Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny. To prywatna placówka działająca w budynku na szczycie Wzgórza Hetmańskiego, przy charakterystycznym kościele w dawnej wieży ciśnień. Prowadzi ją Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Szkoła może pochwalić się dobrymi wynikami. Uczęszcza do niej ponad 200 dzieci, choć mogłoby dużo więcej.

- Zgłaszają się do nas rodziny z całego Szczecina. Niestety nie dysponujemy odpowiednią liczbą miejsc. Jest więcej chętnych niż możemy przyjąć. To również efekt reformy edukacji. Mamy więcej starszych roczników, więc brakuje miejsca dla najmłodszych klas. To sprawia, że musielibyśmy odmawiać np. rodzicom, którzy przysłali już do nas starsze dzieci. Stworzy to dla nich dodatkowe problemy, nie tylko logistyczne z dowożeniem dzieci do różnych szkół – mówi Dorota Bednarek, dyrektor placówki.

Już w tym roku szkolnym Katolicka Szkoła Podstawowa wynajęła pomieszczenia w szkole przy ul. Budziszyńskiej, by mogła się tam uczyć ich „zerówka”. Wydzierżawianie na stałe całego budynku byłoby dla nich rozwiązaniem idealnym. Nie tylko przestałby istnieć problem braku miejsc, ale również szkoła zyskałaby salę gimnastyczną, której w obiekcie parafialnych przy ul. Orawskiej nie ma.

Wcześniej nie było konkretów

Miasto do tej pory nie przedstawiło konkretnego pomysłu na zagospodarowanie budynku likwidowanej szkoły przy ul. Budziszyńskiej 2. Pojawiały się tylko zapewniania, że nie zmieni się przeznaczenie tej nieruchomości.

- W tego typu sytuacjach, jak likwidacja placówek, budynki po rozwiązanych zespołach szkół, pozostają własnością Gminy Miasto Szczecin w zasobach Wydziału Oświaty i są wykorzystywane na inne cele związane z edukacją młodych mieszkańców Szczecina – informowała nas Marta Kufel z Urzędu Miasta.

Uniknąć dewastacji

Rada Osiedla Pomorzany chce, żeby propozycja przeniesienia tam Katolickiej Szkoły Podstawowej została przedyskutowana podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta. W oficjalnym piśmie osiedlowi radni proponują przekazanie budynku w formie dzierżawy lub najmu na preferencyjnych warunkach. Argumentują, że taka decyzja pozwoliłaby na zachowanie ciągłości wykorzystania budynku i uniknięcie jego dewastacji. A w obecnej siedzibie Katolickiej Szkoły Podstawowej mogłoby powstać przedszkole.

- Mamy nadzieję, że miasto przychyli się do naszej propozycji, przedstawionej wspólnie z Radą Osiedla Pomorzany – podkreśla dyrektor Bednarek.

Czy będą inne pomysły?

Do radnej Renaty Łażewskiej (Bezpartyjni), przewodniczącej Komisji Edukacji, pismo Rady Osiedla jeszcze nie dotarło. Zapewnia jednak, że radni zajmą się tym tematem w najbliższym czasie.

- Na razie sprawa jest otwarta. Żadne decyzje nie zapadły, miejscy urzędnicy zapewniali nas tylko, że budynek szkoły nadal będzie wykorzystywany na cele związane z edukacją. Musimy zapoznać się z istniejącymi wariantami i wybrać najkorzystniejszy. Pamiętajmy, że przed nami drugi etap reformy edukacji związany ze zmianą siatki szkół ponadgimnazjalnych – mówi przewodnicząca Łażewska.

Tuż przy szkole przy ul. Budziszyńskiej 2 zagospodarowywane jest dawne pełnowymiarowe boisko piłkarskie TKKF. Na zarośniętym przez lata terenie powstanie estetyczne miejsce rekreacji z boiskiem do koszykówki, placem zabaw, siłownią pod chmurką i alejkami z ławkami. Koszt prowadzonych prac to 1,2 mln zł. Mieszkańcy Pomorzan nie chcą, by obok straszył pustostan po ZSO nr 5.