Dzieła Abrama Jefimowicza, Xawerego Dunikowskiego, Georga Kolbe i wielu innych twórców zostaną pokazane podczas wystawy „1913. Święto Wiosny”, związanej z rocznicą otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. 21 czerwca nastąpi jej otwarcie, a dziś poznaliśmy szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia.

Gmach przy Wałach Chrobrego to miejsce szczególnie ważne dla kultury i historii naszego miasta. Okazała reprezentacyjna forma budynku muzealnego, zaprojektowana przez miejskiego architekta Wilhelma Meyera-Schwartau, przy ówczesnym Tarasie Hakena stała się w 1913 roku obiektem prezentacji zbiorów Muzeum Miejskiego w Szczecinie, którego dyrektorem był doktor Walter Riezler. Temu właśnie człowiekowi zawdzięcza owa instytucja bogatą kolekcję eksponatów składającą się z zabytków starożytności, kultur pozaeuropejskich oraz malarskich i rzeźbiarskich dzieł zachodnioeuropejskiej awangardy. Wystawa „1913. Święto wiosny” ma przypomnieć ten czas pierwszych lat funkcjonowania muzeum w tym miejscu i dlatego w koncepcji jej organizatorów zestawiane będą znakomite przykłady sztuki pierwszych dekad XX wieku z odległymi o kilka lub klikanaście wieków, źródłami ich inspiracji.

Tytuł ekspozycji nawiązuje jednocześnie do stulecia pierwszego wystawienia „Święta Wiosny” - baletu Igora Strawińskiego, przygotowanego przez Wacława Niżyńskiego, (na inaugurację paryskiego Théâtre des Champs-Élysées). które było niezwykle istotnym wydarzeniem w kulturze tamtej epoki.

Na wystawie zobaczymy prace z  kolekcji własnej szczecińskiego Muzeum oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Georg-Kolbe-Museum w Berlinie, Akademie der Künste w Berlinie, Städtische Galerie w Dreźnie, Kunstsammlungen w Zwickau, Ernst Barlach Stiftung w Güstrow jak także ze zbiorów prywatnych. Dziel malarskich będzie np. obaraz „Śmierć Dymitra” Andrzeja Hryncewicza, który był eksponowany tylko przez krótki czas po jego powstaniu (w galerii warszawskiej Zachęty) i przez dziesięciolecia spoczywał w magazynie. Z Akademii Sztuki w Berlinie dotarły na Wały Chrobrego rysunki i akwarele Hansa Scharouna, projektanta budynku berlińskiej filharmonii, w tym trzy prace z 1913 roku czyli z czasu studiów tego architekta. 21 czerwca po raz pierwszy zostanie także zaprezentowana głowa Johanna Gottlieba – rzeźba wykonana przez Xawerego Dunikowskiego, zakupiona rok temu ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Z wystawą związany jest także specjalny program edukacyjny przeznaczony dla najmłodszych dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej i licealistów (w ramach tego projektu przygotowano pokaz narzędzi lutniczych, zajęcia z ekspesji ruchu, warsztaty plastyczne i animacyjne itp.).

Wystawa będzie czynna do 8 września, a portal wSzczecinie.pl jest patronem medialnym całego wydarzenia.