W najbliższej przyszłości odnowiona zostanie attyka (górny element elewacji), a już teraz trwają prace remontowe wewnątrz budynku. Samorząd województwa przygotowuje zabytkowy gmach dawnej szkoły przy al. Wyzwolenia 105 (przed rondem Giedroycia) do przyjęcia nowych urzędników.

W ostatnich latach mieściły się tam m.in. Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zostały już jednak przeniesione do nowej, skonsolidowanej siedziby w pobliżu pl. Rodła.

Nie trzeba będzie płacić za wynajem

Na razie w piwnicy pozostało archiwum Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dokumentami po Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. W przyszłości jednak urzędnicy wprowadzą się również na wyższe kondygnacje.

– Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przeznaczyć nieruchomość na siedzibę dla szczecińskiego oddziału Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie oraz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – informuje Łukasz Jucha z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

Obie instytucje działają obecnie w pomieszczeniach gmachu przy ul. Starzyńskiego 3/4, które jednak są tylko wynajmowane. Dlatego właśnie zostaną przeniesione do nieruchomości, która jest własnością samorządu województwa, nie będą więc generowane dodatkowe koszty.

Jaki jest zakres prac remontowych?

Szczeciński oddział Publicznego Ośrodka Adopcyjnego wprowadzi się na parter i I piętro. Trwają tam prace remontowe, które mają zakończyć się w pierwszych dniach grudnia.

– Z kolei na początku przyszłego roku planowany jest lifting klatki schodowej oraz modernizacja drugiego i trzeciego piętra, w celu dostosowania ich na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – tłumaczy Łukasz Jucha.

Przygotowywany jest również wspomniany remont elementów wieńczących elewację, które dziś, ze względu na zły stan techniczny, muszą być zabezpieczone siatką. W październiku wykonano ekspertyzę, dzięki której nakreślony został plan naprawy.

– Kolejnym krokiem będzie zlecenie remontu attyki, czyli jej wzmocnienie oraz montaż nowych obróbek blacharskich. Remont całej elewacji nie jest planowany – mówi Łukasz Jucha.

Jako jedyny przetrwał bombardowania

Gmach przy obecnej al. Wyzwolenia 105 został zbudowany na potrzeby szkoły. W przeciwieństwie do otaczającej go zabudowy, przetrwał naloty wojenne. W 1945 roku wprowadziła się tam Szkoła Podstawowa im. Icchaka Lejba Pereca, przeznaczona dla szczecinian narodowości żydowskiej, którzy w zdecydowanej większości mieszkali właśnie na Niebuszewie. Po nagonce rozpętanej przez komunistów w marcu 1968 roku nastąpiły masowe wyjazdy, liczba uczniów znacząco spadła i w 1969 roku szkołę zamknięto.

Później mieściło się tam m.in. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych i wspomniany wcześniej Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. W 2016 roku urząd marszałkowski przeniósł tam część wydziałów, ponieważ rozpoczął się wtedy remont budynku dawnej przychodni przy ul. Piłsudskiego, który dziś jest częścią skonsolidowanej siedziby urzędu.