Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i usłyszał zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji. To kolejna osoba zamieszana w głośną sprawę uczelni Collegium Humanum. Dzisiaj służby oficjalnie potwierdziły zatrzymanie i uzasadniły decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec rektora ze Szczecina oraz dwóch innych mężczyzn zarządzających uczelniami.

Śledztwo dotyczy rektorów uczelni ze Szczecina, Konina i Częstochowy. Postępowanie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak czytamy w komunikacie CBA, śledztwo prowadzone jest w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli wystawiać dokumenty, związane z ukończeniem studiów oraz dyplomami MBA, uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zatrzymani to: Andrzej K., były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, Waldemar U., rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Marek W., rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Prokurator przedstawił im zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej. 

„Z materiału dowodowego wynika, że osoby te, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udzieliły korzyści majątkowej osobie reprezentującej Polską Komisję Akredytacyjną w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Celem przestępczego działania było bezprawne wywieranie wpływu na decyzje dotyczące uczelni wyższych, którymi zarządzali zatrzymani rektorzy. W sprawie przewijają się wątki związane z kontrolami i wnioskami rozpatrywanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną wobec tych uczelni wyższych” – czytamy w komunikacie CBA.

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. Przeszukano również ich gabinety na uczelniach w Koninie oraz Szczecinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora wobec byłego rektora i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy. Wobec drugiego z podejrzanych, który przed sądem zmienił prezentowane stanowisko procesowe, zdecydowano o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł.

To trzecia realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Rzeszowie w wątku dotyczącym handlu dyplomami niepublicznej uczelni wyższej Collegium Humanum. Służby podkreślają, że zebrały obszerny materiał dowodowy, a sprawa jest rozwojowa.

Waldemar U. w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości był regularnym gościem szczecińskich mediów publicznych. W programach komentował, zwykle korzystnie dla PiS-u, aktualności z lokalnego i ogólnopolskiego świata politycznego.