We wczorajszy wieczór Muzeum Narodowe w Szczecinie, zostało oddane w ręce żołnierzy. W budynku na Wałach Chrobrego odbyło się bowiem Przyjęcie Noworoczne organizowane przez Dowódcę Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, przy współpracy z konsulami honorowymi, urzędującymi w naszym mieście.

Od połowy grudnia ubiegłego roku dowódcą Korpusu jest generał dywizji Bogusław Samol (zastąpił w tej roli  Reinera Korffa). Dla niego była to zatem możliwość  publicznej prezentacji oraz przekazania kilku informacji dotyczących zaplanowanych na ten rok działań (związanych m.in. z przygotowaniami do wyjazdu żołnierzy do Afganistanu w 2014 r).

We wczorajszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, a także dyplomaci i politycy, reprezentanci  służb mundurowych, duchowieństwa oraz ludzie  kultury i nauki. Wśród gości był także zwycięzca zaproszenia, które wystawione zostało  na aukcji internetowej  w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Tomasz Sawicki wylicytował także trójwymiarowe logo Korpusu.

Każde przyjęcie noworoczne jest  przede wszystkim szansą na to by omówić i zaakcentować  współpracę cywilno-wojskową  międzynarodowej społeczności Kwatery Korpusu (obecnie służą w nim żołnierze polscy, niemieccy, duńscy i słowaccy, a w  tym  roku mają dołączyć  do nich  także Węgrzy) z  mieszkańcami miasta i regionu. Były oczywiście życzenia i podziękowania, a przyjazna atmosfera została podkreślona dzięki części artystycznej, w której  zaprezentował się chór dziecięcy Szczecin International School oraz zespół muzyczny Spontaniczni.