Sponsor tytularny na kolejne lata zostanie wyłoniony w ramach konkursu. Do tej pory obiekt przy al. Wojska Polskiego nosił nazwę KIA Polmotor Arena.

Wcześniejsze dwie trzyletnie umowy były efektem negocjacji z KIA Polmotor. Obie opiewały na 129 tys. zł. Teraz miasto chce uzyskać wyższą kwotę, powyżej progu, który wymaga przeprowadzenia konkursu.

Zainteresowane udziałem w nim firmy do 21 grudnia mają czas zaproponować, jaką kwotę są w stanie zapłacić i określić na jak długo chcą podpisać umowę sponsorską (nie krócej niż 3 lata), proponując jednocześnie zasady jej ewentualnego przedłużenia.

Te dwa elementy będą kluczowe podczas oceny ofert, ale brana pod uwagę będzie też m.in. sytuacja finansowa uczestnika konkursu. Zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji w celu ustalenia ostatecznych warunków umowy. Będzie ona obowiązywać od kwietnia 2024 roku. 

Obecny sponsor tytularny – KIA Polmotor – zapowiedział, że weźmie udział w konkursie.

– Bardzo dobrze współpracuje się nam z miastem i chcielibyśmy kontynuować nasze zaangażowanie – mówi Konrad Kijak, dyrektor marki. – Przez ostatnie 6 lat bardzo mocno wspieraliśmy szczeciński tenis. Nie tylko jesteśmy sponsorem tytularnym hali, ale też współorganizujemy turnieje dla dzieci oraz pomagamy szczecińskim klubom – SKT i Promasters, choćby przekazując im samochody ułatwiające transport.

Sponsor hali zyskuje nie tylko prawa do nadania jej nazwy, ale też umieszczenia swojego logotypu na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Może też eksponować swoje produkty przed wejściem.

Hala została oddana do użytku w 2017 roku. Jej zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Obiekt jest dzierżawiony przez Fundację SKT Promasters.

„W hali trenują młodzi zawodnicy szczecińskich klubów, szczecińscy amatorzy, a także odbywają się turnieje rangi mistrzowskiej oraz zawody towarzyskie. Miastu przysługują wyłączne prawa majątkowe do nazwy hali, oficjalnego logotypu hali oraz innych znaków identyfikacyjnych hali” – czytamy w opisie konkursu. 

W przeszłości w miejscu hali funkcjonowała lodowisko Lodogryf.