To oferta dla osób opanowanych, radzących sobie ze stresem i znających języki obce. Ponad 20 operatorów numeru alarmowego 112 poszukuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie.

Nowi pracownicy potrzebni są w związku z rozbudową systemu. Wkrótce w Centrum operatorzy będą odbierać także zgłoszenia kierowane na numer 997. W sumie planowane jest zatrudnienie 21 osób.

- Operatorzy pracują w 12-godzinnym systemie zmianowym – mówi Małgorzata Smolarek, kierownik CPR. - Każde stanowisko operatora numerów alarmowych wyposażone jest w cztery monitory, komputer, telefon i zestaw słuchawkowy.

Wśród wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko znajdują się m.in.: wykształcenie co najmniej średnie, znajomość jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym, dyspozycyjność, opanowanie oraz radzenie sobie ze stresem, umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji oraz znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, zarządzaniu kryzysowym, Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kandydat na stanowisko będzie musiał także ukończyć szkolenie operatorów numerów alarmowych, zdać egzamin i zdobyć certyfikat.

- To wymagająca praca, ale niezwykle satysfakcjonująca – mówi jeden z operatorów 112, Karol Kowalski. – Świadomość tego, że swoim działaniem często możemy przysłużyć się do ratowania życia ludzkiego jest bezcenna.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2 400 zł. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym wynagrodzenie zasadnicze brutto wzrośnie do 2 598 zł.

Więcej informacji o naborze: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=8477