Zmodernizowany zostanie pałac w Karsznie, w Barlinku uratowany będzie historyczny młyn, a w Szczecinie prace renowacyjne obejmą kościół pw. św. Trójcy przy ul. Energetyków i kaplicę baptystów przy ul. Stoisława. To tylko cztery przykłady z 70 projektów modernizacyjnych, które w 2020 r. zostaną wsparte środkami z budżetu województwa.

Łączna kwota dotacji na remont zabytków wyniesie w tym roku 1,8 mln zł. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną m.in. zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne.

- Sytuacja w związku z pandemią koronawirusa jest trudniejsza, niż kilka miesięcy temu, ale utrzymujemy finansowanie prac przy zabytkach na zaplanowanym poziomie. Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, po tym jak Sejmik Województwa przyjłą uchwałę w tej sprawie.

Dofinansowania obejmą zabytki z różnych części województwa zachodniopomorskiego. Szczecinian najbardziej zainteresują modernizacje realizowane w ich mieście. Na liście zakwalifikowanych projektów, znajdują się dwa takie obiekty.

Szczecińskie renowacje

W kościele przy ul. Energetyków prace konserwatorskie obejmą wieżę. To świątynia wzniesiona na Łasztowni pod koniec XIX wieku, zgodnie z projektem świetnie znanego w Szczecinie architekta Wilhelma Meyera-Schwartau. Beneficjent –z Parafia Ewangelicko – Augsburska Świętej Trójcy - otrzyma na remont 25 tys. zł.

Prace remontowe trwają już w siedzibie Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Stoisława. To budynek z 1855 r., z dużą kaplicą na 300 osób. Jest najstarszym obiektem baptystycznym na terenie Polski. Na restaurację elementów wnętrza zabytkowej kamienicy jej właściciele otrzymali 20 tys. zł.

Wsparcie podmiotów z małych miejscowości

Środki powędrują również do mniejszych miejscowości, w których często kryją się bardzo ciekawe obiekty historyczne. W pałacu w Karsznie pod Nowym Warpnem niezbędna jest rekonstrukcja pokrycia dachowego i hełmu wieży oraz remont elewacji. W Gądnie (gm. Moryń) trzeba zabezpieczyć ściany zewnętrzne ruin pałacu. W Mieszkowicach niezbędna jest renowacja murów obronnych z XIII i XIV wieku.

Od 2007 r. samorząd województwa przeznaczył na prace przy zabytkach ponad 12 mln zł. Ze wsparcia korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.