Znów wyeksponowane jest frontowe okno na piętrze z charakterystycznymi żelbetowymi „żaluzjami”. Przez lata najważniejsze detale modernistycznego pawilonu handlowego były zasłonięte wielkimi płachtami z reklamami.

Satysfakcji z usunięcia reklam nie ukrywa Wojciech Knap, radny Rady Osiedla Warszewo i autor wielu inicjatyw dotyczących całego miasta. O zdjęcie szpecących banerów zabiegał od wielu miesięcy. Podobnie jak o wpisanie Cezasu do rejestru zabytków.

- To bez wątpienia budynek cenny architektonicznie, zasługujący na ochronę konserwatorską. To co podkreślałem w piśmie do Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że budynek jest przykładem powojennej architektury modernistycznej. Przeszklona południowa elewacja budynku, interesująca minimalistyczna klatka schodowa z charakterystycznymi stopniami i drewnianymi poręczami, pionowe, obramowane betonową ramą żaluzje na elewacji czy ażurowa rama nad tym dachem tworzą niepowtarzalny znak przestrzenny – mówi Wojciech Knap.

Czy Cezas zostanie zabytkiem?

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 6 października tego roku, wszczął postępowanie w sprawie wpisania Cezasu do rejestru zabytków. Nie przesądza to jeszcze o tym, że PRL-owski pawilon handlowy zostanie objęty ochroną konserwatorską. Zadecydują wyniki oględzin i ewentualnych ekspertyz przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Jednopiętrowy pawilon dawnej Centrali Zaopatrzenia Szkół „Cezas” stoi przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i ul. Rayskiego, tuż przy przejściu podziemnym. Został zbudowany w 1969 roku. Zaprojektował go arch. Marian Rąbek (1927-1992), znany również z takich szczecińskich realizacji jak Wojewódzki Dom Sportu (dziś SDS) czy Aula Kopernikańska na terenie szpitala na Pomorzanach.