W dniu dzisiejszym na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się konferencja inauguracyjna programu współpracy transgranicznej INTERREG IV A 2007 – 2013. Ten program to kolejny krok w przód we współpracy polsko – niemieckiej.

O co chodzi w INTERREG?

Główne priorytety programu to:

1) wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza

2) wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i zacieśnianie współpracy gospodarczo – naukowej

3) rozwój zasobów ludzkich, pomoc w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji

Aby móc skorzystać z programu, trzeba spełniać szereg warunków, jako że jest to program partnerski jedna ze stron zainteresowanych musi pochodzić z Polski, druga z Niemiec. Atrakcyjność tego programu jest duża, biorąc pod uwagę, że można uzyskać do 85% dofinansowania.

 

Wspólnie budujmy przyszłość

 

Znając historię wiemy, że współpraca transgraniczna nie jest czymś oczywistym” - mówił Jurgen Seidel - Minister Gospodarki, Pracy i Turystyki kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Podkreślał w ten sposób rolę dobrych obecnie stosunków w ramach tego i innych programów partnerskich. „Bylibyśmy głupi, gdybyśmy nie potrafili wykorzystać potencjału tkwiącego w naszych regionach” - dodawał. Zadowolenie z dotychczasowej współpracy wyrażał także Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Oznajmił, że już od poniedziałku będzie można składać projekty w Locknitz, bądź też w Urzędzie Marszałkowskim.

Budżet całego programu to 133 miliony Euro, z czego większość przewidziano na infrastrukturę i gospodarkę, natomiast na rozwój zasobów ludzkich przeznaczone zostanie około 40 milionów. „ Nie lubię określenia zasoby ludzkie. Osobiście wolę określenie zasoby mentalne, lepiej mówić, że inwestujemy w głowy” - mówił Jurgen Seidel. Ze szczegółami programu wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać w każdy piątek w Urzędzie Marszałkowskim.