Firma PORR S.A. podpisała właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. Struga, na odcinku pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem. Prace mają zająć łącznie 17 miesięcy.

O potrzebie budowy kładki w okolicy, w której nie ma przejścia na drugą stronę ul. Struga, zdecydowali mieszkańcy podczas głosowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Przyjęta koncepcja zakłada budowę kładki pieszo-rowerowej ze schodami i pochylniami. Trzeba będzie przebudować okoliczne chodniki, ścieżki rowerowe, fragmenty jezdni oraz przejścia dla pieszych. Zwycięzca przetargu zajmie się również wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem zieleni. Obok kładki zaplanowano poidełko.

Wykonawca najpierw musi przygotować projekt, a dopiero później przystąpi do budowy. Wartość kontraktu to 7,6 mln zł.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.