Prawie dwa razy więcej pieniędzy w tym roku przeznaczy ZBiLK na rewitalizację szczecińskich podwórek i skwerów przed kamienicami, tzw. przedogródków.

W ubiegłym roku obok popularnego programu „Zielone Podwórka” w Szczecinie realizowano bliźniaczy projekt „Zielone Przedogródki”, który miał poprawić estetykę zaniedbanych XIX-wiecznych skwerów przy kamienicach w centrum miasta. W tym roku oba programy będą kontynuowane, a na rewitalizację przedogródków i podwórek przeznaczono 2 mln złotych. To prawie dwa razy więcej środków niż w roku 2015.

- W związku z dużym zainteresowaniem wspólnot kwoty gminnych dofinansowań w roku 2016 zostały znacznie zwiększone. Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła po 1 mln zł na realizację każdego z programów – mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik ZBiLK. 

Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 1 marca. Wypełnione wnioski wraz z projektem i kosztorysem należy składać w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 (Dział Nadzoru Właścicielskiego).

Program Zielone Podwórka Szczecina skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie Szczecina i spełniających poniższe warunki:

1) znajdują się w nich lokale stanowiące własność gminy lub spółki komunalnej,
2) mają zawarte porozumienie/ umowę z gminą lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność gminy, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości. 

W przypadku programu Zielone Przedogródki Szczecina nie obowiązuje kryterium mówiące o lokalach komunalnych znajdujących się we wspólnocie. 

Do tej pory dawny blask odzyskało 11 przedogródków i aż 93 podwórka. Program „Zielone Podwórka” realizowany jest od 2008 roku.