Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy placu Zawiszy ma kosztować około 80 milionów złotych. Jak informuje sekretarz miasta Ryszard Słoka, podpisanie umowy powinno „nastąpić do końca 2026 roku”.

Sekretarz miasta Ryszard Słoka przedstawił najnowsze informacje w odpowiedziach na pytania radnych miejskich. Przemysław Słowik oraz Maciej Ussarz złożyli interpelację po tym, jak dotarły do nich pierwsze wizualizacje nowego zagospodarowania placu Zawiszy w Szczecinie.

Kiedy ruszy budowa?

Przez najbliższe dwa lata (2024-2026) miasto ma w planach przeprowadzenie „kompleksowego doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego”. Przypomnijmy, że przedstawiciele magistratu planują zagospodarować okolice placu Zawiszy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto przekaże prywatnemu inwestorowi działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a on – wybuduje autobusowe centrum przesiadkowe.

Według wstępnej kalkulacji, budowa centrum przesiadkowego (wraz z przebudową układu komunikacyjnego oraz sieci wodno-kanalizacyjnej) ma kosztować około 80 milionów złotych brutto. Jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniowo-usługową, koszty będą zależeć od przyjętych przez prywatnego inwestora rozwiązań.

Podpisanie umowy powinno nastąpić do końca 2026 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy rozpocznie się budowa. „Czas realizacji inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego z partnerami prywatnymi, którzy zgłoszą się do postępowania” – informuje Ryszard Słoka.

Publiczna inwestycja ma być pierwsza

Szczecińscy urzędnicy zakładają, że w pierwszej kolejności wybudowane zostanie centrum przesiadkowe. Przypomnijmy, że znajdzie się przy ul. Owocowej, na wysokości dworca kolejowego, w miejscu budynków warsztatowych sąsiadujących ze Słowianinem.

Na dolnym poziomie (wjazd z ul. Owocowej) znajdą się 4 miejsca dla przewozów międzyregionalnych i regionalnych, a na tarasie górnym (wjazd z ul. Korzeniowskiego) – 6 miejsc dla przewozów regionalnych. Obecnie rozważane są różne opcje jego zarządzania.

„Jedną z nich jest zarządzanie przez miejską jednostkę budżetową, a drugą – wybór zarządzającego w postępowaniu konkurencyjnym. O ostatecznym rozwiązaniu przesądzą analizy wykonane w trakcie postępowania przed ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego” – informuje Ryszard Słoka.

Bez ogólnodostępnego parkingowca

Natomiast planowany zespół śródmiejskiej zabudowy będzie najwyższy od strony al. 3 Maja, gdzie przewidziano 11 kondygnacji. Natomiast wewnątrz placu będzie ich 5, ale z możliwością podwyższenia zabudowy o jedną od strony ul. Korzeniowskiego. Na parterze i pierwszym piętrze ma być miejsce na handel, gastronomię, usługi i biura. Wyżej zaplanowano mieszkania.

Pod ziemią będzie dwu lub trzykondygnacyjny garaż, posadowiony ponad znajdującym się głębiej olbrzymim schronem. We wniosku o warunki zabudowy napisano, że będzie on przeznaczony dla mieszkańców nowego budynku, nie ma mowy o ogólnodostępnym parkingowcu, który wcześniej zapowiadano w tej przestrzeni.