Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie otrzyma więcej pieniędzy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roczne wsparcie dla instytucji kultury od resortu wzrośnie o 234 tysiące złotych.

Umowa o wspólnym prowadzeniu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miasto Szczecin została zawarta w czerwcu 2017 roku. Z kolei w lutym tego roku podsekretarz stanu w resorcie kultury Jarosław Sellin zadecydował o zwiększeniu dotacji podmiotowej dla szczecińskiej instytucji kultury o stałą kwotę 234 tys. zł.

Tym samym szczecińska filharmonia będzie otrzymywać od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mniej niż 3 243 000 złotych rocznie. Przypomnijmy, że wraz z początkiem roku, także i miasto zwiększyło finansowanie. Krok ten był związany z regulacją wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury. W efekcie Szczecin będzie przekazywać filharmonii nie mniej niż 15 361 094 zł rocznie.

Umowa o współprowadzeniu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto obowiązuje do końca grudnia 2025 roku.