Częścią rewitalizacji śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego jest również przebudowa pl. Zwycięstwa. Największą zmianą dla pasażerów będzie tam przystanek w kierunku pl. Kościuszki, który powstanie właśnie na wysokości al. Wojska Polskiego.

Prace budowlane skupiają się obecnie na torowisku tramwajowym. – Wykonane zostały podbudowy torów tramwajowych i prowadzony jest montaż szyn. W obrębie jezdni placu Zwycięstwa częściowo wykonane zostały krawężniki. Kontynuowane są prace sieciowe i teletechniczne, a także prace związane z budową nowych chodników – przygotowaniem obrzeży, podbudów oraz układaniem płyt chodnikowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej obejmuje też ok. 110-metrowy fragment torowiska na ul. Krzywoustego. Dlatego wprowadzono tam wahadłowy ruch tramwajów.

– Wynika to ze zmiany geometrii toru oraz zmiany jego przeznaczenia. Wskazany odcinek będzie teraz wjazdem na pas autobusowo-tramwajowy, a zatem będzie mieć inną konstrukcję i podbudowę – tłumaczy Piotr Zieliński.

Przebudowa al. Wojska Polskiego i pl. Zwycięstwa powinna zakończyć się w sierpniu. Realizacja wszystkich prac kosztować będzie 80 mln zł. Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.