Od początku działalności szczecińską halę widowiskowo-sportową odwiedziło blisko 420 tys. osób, informuje operator Azoty Areny. Statystycznie oznacza to, że każdy szczecinianin był tu chociaż jeden raz. Rekord frekwencji odnotowano podczas spektakli „Metro”, wystawionych w hali 8 marca.

Spółka zarządzająca Azoty Areną, Arena Szczecin Operator, podsumowała półroczny okres swojej działalności i w przesłanym do mediów komunikacie poinformowała o wynikach. Od pierwszych dni funkcjonowania hali, podczas zorganizowanych koncertów, festiwali, wydarzeń estradowych i rewii bawiło się blisko 60 tys. osób, w tym rekord frekwencji przyniosły dwa spektakle „Metra”, które w sumie obejrzało 8 tys. widzów.

Na meczach ligowych zawodników szczecińskich drużyn ekstraklasowych i Chemika Police dopingowało blisko 90 tys. kibiców. Inne imprezy sportowe, w tym 4 imprezy o charakterze międzynarodowym i randze mistrzowskiej, na widowni zgromadziły ponad 20 tys. osób.

Z kolei zawodnicy, przygotowując się do rozgrywek, spędzili na treningach aż 855 godzin. Natomiast funkcjonujące w okresie zimowym lodowisko odwiedziło blisko 22 tys. łyżwiarzy.

Operator obiektu, spółka ASO, zaznacza również, że zadbał o rozwój stref towarzyszących obiektowi, pozyskując nowych najemców biur, otwierając fitness klub – Eurofitness oraz klinikę ortopedyczną – Orthosport. Do tej pory w hali Azoty Arena zorganizowano 14 konferencji i spotkań biznesowych, w których wzięło udział 4 tys. uczestników.

Podczas akcji charytatywnych „Oddaj krew dla ofiar wypadków” Szczecińskiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które miały miejsce na terenie przed budynkiem Areny Szczecin, zebrano 52 litry krwi.

Spółka Arena Szczecin Operator zarządza halą widowiskowo – sportową, Azoty Arena, od 1 sierpnia 2014 r.