Otoczona zdobieniami tarcza z wciąż wyraźnym rokiem budowy – 1899. Tak wygląda płaskorzeźba nad drzwiami do kamienicy przy ul. Jana Kazimierza 15. XIX-wieczny budynek przeznaczony jest do rozbiórki.

Nie jest to nowa informacja. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych już przed czterema laty informował o planach zakładających wyburzenie tej kamienicy. Na razie jednak wciąż mieszkają tam dwie rodziny

- Budynek przy ul. J. Kazimierza 15 z uwagi na zły stan techniczny jest przeznaczony do rozbiórki. Trwa proces wysiedlania mieszkańców i oferowania im mieszkań zamiennych. Aktualnie pozostają zamieszkałe 2 lokale. Po wysiedleniu wszystkich mieszkańców, budynek będzie wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony. W kolejnym etapie zlecone zostanie wykonanie projektu rozbiórki i uzyskanie niezbędnego pozwolenia – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. 

Mimo złego stanu technicznego wciąż nieźle zachowane są zdobienia elewacji. Zwłaszcza wspomniana płaskorzeźba nad drzwiami do kamienicy.

Budynek nie jest wpisany nawet do gminnej ewidencji zabytków. O zaleceniach konserwatorskich wspomina się tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Grabowo – Jana Kazimierza”. 

„W budynku przy ul. Jana Kazimierza 15:

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kompozycji architektonicznej obiektu, w tym:

- zasadniczych gabarytów wysokościowych, formy dachu,

- kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej od strony dróg publicznych” – czytamy w dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta.

W najbliższej okolicy zachowana zostanie kamienica przy ul. Jana Kazimierza 17. Jest w dużo lepszym stanie technicznym, przed kilkoma laty przeszła remont, w trakcie którego odnowiono również stare, bogato zdobione drzwi.

Zobacz też:

Wyburzą aż 17 starych budynków. Miasto szuka wykonawcy, który wykona rozbiórki