W nocy, z 12 na 13 grudnia 1981 roku, w Polsce wprowadzono stan wojenny. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu "Solidarności". Wojskowy zamach stanu kosztował życie blisko stu Polaków.

Wydarzenia lat 80-tych stanowią jeden z kluczowych momentów kształtowania tożsamości powojennego Szczecina oraz budowy świadomości mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, szczególnie w odniesieniu do pokoleń urodzonych w okresie powojennym, a posiadających skomplikowaną, często dramatyczną związaną z przesiedleniami oraz prześladowaniami historię rodzinną.

Temat przewodni z muzyki Wojciecha Kilara do filmu “Przypadek” był bezpośrednią inspiracją do powstania suity jazzowej, która swoją światową premierę miała w Filharmonii w Szczecinie dokładnie w 40 rocznicę wybuchu stanu wojennego.

Wybór Kilara jako inspiracji był zamierzony. Film Kieślowskiego “Przypadek”, z fantastyczną ścieżką dźwiękową Kilara powstał w 1981 roku i opowiada historię młodego studenta z Poznania, który stara się zdążyć na pociąg do Warszawy. Trzy warianty fabuły rozwijają jego losy w różnych kierunkach, w zależności od tytułowego „przypadku”. W pierwszym wstępuje do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w drugim do „Solidarności”, a w trzecim nie opowiada się po żadnej ze stron. Niezwykła, jazzowa interpretacja lirycznego motywu z utworu Kilara stała się dla Tomaszewskiego symbolem upływającego czasu, ale także kanwą refleksji nad skomplikowanymi losami pokolenia stanu wojennego.

Suita jazzowa „Przypadek” na orkiestrę symfoniczną oraz kwintet jazzowy złożony z topowych polskich muzyków sceny jazzowej, jest hołdem oddanym polskiej produkcji filmowej w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego o tym samym tytule. Motywem przewodnim kompozycji jest fragment muzyki do wspomnianego filmu autorstwa Wojciecha Kilara. Stanowi on swoiste spoiwo pomiędzy nowo skomponowanymi pięcioma częściami składającymi się na całość dzieła. Podobnie jak fabuła w filmie „Przypadek”, suita jest muzyczną ilustracją stanów emocjonalnych oraz dylematów egzystencjalnych człowieka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.