Trwa pierwszy etap prac związanych z przedłużeniem ul. Sosabowskiego i połączeniem jej z ul. Szafera. Za niecałe dwa lata powinna być gotowa zupełnie nowa arteria z torowiskiem tramwajowym. Okoliczni mieszkańcy zwracają jednak uwagę, ze w projekcie zapomniano o ekranach dźwiękochłonnych, które ich zdaniem powinny stanąć przy zabudowie mieszkaniowej.

Ślad planowanej ulicy wyznaczono przed laty równolegle do ulicy Szerokiej, na tyłach domów. Aby mogła tam powstać droga, wycięto w ostatnich tygodniach 460 drzew. Samochody przejeżdżać będą z jednej strony blisko zabudowy jednorodzinnej, a z drugiej planowane jest duże osiedle z zabudową wielorodzinną. Dlatego pojawiły się głosy, że w newralgicznych miejscach powinny pojawić się ekrany akustyczne, czego jednak nie uwzględniono w dokumentacji projektowej.

W czasie wydawania zezwolenia na realizację inwestycji wpłynęło sześć pism mieszkańców, domagających się budowy ekranów dźwiękochłonnych. Wcześniej, podczas procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, nie było żadnych uwag i wniosków.

Mieszkańcy boją się hałasu. Miasto zapewnia, że nie będzie on przekraczał limitów

„Mieszkańcy obawiają się, że będą narażeni na hałas, który będzie miał niekorzystny wpływ na jakość życia w związku z sąsiedztwem ruchliwej drogi z infrastrukturą tramwajową włącznie” – zwraca uwagę radny Patryk Jaskulski (Koalicja Obywatelska) w interpelacji skierowanej do prezydenta.

Przedstawiciele miasta tłumaczą, że analizy przygotowane na etapie projektowania nie wskazują na możliwość przekroczenia obowiązujących norm w zakresie emisji hałasu. Dlatego nie znaleziono przesłanek, „aby zobowiązać Gminę Miasto Szczecin do wykonania zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych”.

„Po wykonaniu inwestycji dokonane zostaną kontrolne pomiary hałasu komunikacyjnego, które jednoznacznie i obiektywnie przedstawią jego wielkość. Jeżeli badania wykażą przekroczenie limitów dopuszczalnych, Gmina podejmie działania zmierzające do ograniczenia bądź wyeliminowania przekroczeń hałasu” – napisał w odpowiedzi na interpelację Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, przychylając się do sugestii przeprowadzenia badań zaproponowanej przez radnego Jaskulskiego

Gdzie takie ekrany są potrzebne?

Przypomnijmy, że ekrany akustyczne zostały przed laty ustawione na „starym” odcinku Sosabowskiego. Nie ma ich na przebudowanej ul. Szafera, ale tam odległość ulicy od zabudowy mieszkaniowej jest większa.

– Niedawno mieliśmy odwrotny przypadek. Myślę o montażu takiego ekranu przed kościołem przy ul. Energetyków, gdzie wiele osób zwracało uwagę, że to rozwiązanie niepotrzebne w tym miejscu i mało estetyczne – mówi Patryk Jaskulski.

Jak będzie wyglądała budowana arteria?

Nowa ulica z jednej strony połączy się z ul. Szafera (na rondzie Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ), a z drugiej z ul. Sosabowskiego (w pobliżu skrzyżowania z ul. Bracką).

Zlikwidowana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa Krzekowo, w miejscu której powstanie zupełnie nowy układ drogowo-torowy. Tramwaje będą skręcać w prawo, gdzie nowe torowisko poprowadzi je w kierunku pętli przy Netto Arenie. Po drodze wybudowane zostaną 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe.

Wykonawcą prac o wartości 101 mln zł jest konsorcjum spółek Tormel (lider) i Stanled I (partner). Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 56,5 mln zł z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Nowa droga powinna być gotowa w lutym 2025 roku.