Jak nawiązać kontakty biznesowe po drugiej stronie granicy? Na co zwrócić uwagę planując transgraniczną współpracę?

W czasach lockdownu Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie wraz z niemieckim partnerem WITENO GmbH wspólnie zrealizowali projekt „Rozwój polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej" (tutaj więcej o całym projekcie).

W ramach projektu, zorganizowano cykl spotkań i warsztatów online, które miały na celu rozwój dalszej współpracy polsko-niemieckiej. Oferta była skierowana między innymi do przedsiębiorców z branży IT, którzy planują swoją działalność na rynku po drugiej stronie granicy.

Teraz można zapoznać się z podsumowaniem wszystkich warsztatów, przygotowanym przez Klaster IT w formie krótkiej relacji video (tutaj link). Przedsiębiorcy znajdą tam zarówno informacje pomocne przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych po drugiej stronie granicy, jak i zapis najważniejszych tematów poruszanych na wszystkich warsztatach oraz rady ekspertów z dużym doświadczeniem we wspólnych przedsięwzięciach polsko-niemieckich.

Cały projekt składał się z czterech warsztatów, w których udział wzięło łącznie ponad 100 uczestników. Większość spotkań była prowadzona w języku angielskim. 

Do współpracy przy realizacji spotkań warsztatowych zaprosiliśmy wielu ekspertów

osoby, które na co dzień zajmują się aspektami prawnymi, marketingowymi bądź kulturowymi dotyczącymi przedsięwzięć polsko-niemieckich. Swoim doświadczeniem podzielili się również przedsiębiorcy z branży IT, którzy prowadzą stałą współpracę biznesową z firmami niemieckimi. Dzięki temu, uczestnicy spotkań uzyskali wiele porad odnośnie tego, w jaki sposób rozpocząć i rozwijać współpracę transgraniczną i czego być świadomym w kontekście różnic kulturowych - wspomina dr Magdalena Ławicka, dyrektorka operacyjna w Klastrze IT. 

Jakie umiejętności zdobyli uczestnicy warsztatów?

Wszystkie spotkania były tematycznie pogrupowane tak, aby :

  • umożliwić polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów z niemieckimi organizacjami, a także dać przestrzeń do wymiany doświadczeń z dotychczas zrealizowanych wspólnych projektów;

  • określić najważniejsze różnice kulturowe, które mają ogromny wpływ na sposób prowadzenia biznesu w Niemczech i w Polsce;

  • planując przyszłe działania marketingowe w Niemczech, rozumieć odbiorcę, a więc, nieco odmienną od naszej, kulturę biznesową i styl pracy - co jest kluczowe we współpracy;

  • wspólnie zaprojektować usługę transgraniczną, stawiając klienta/odbiorcę w centrum działań.

 

– Bliskość granicy niemieckiej oraz postępująca integracja społeczeństw, dają ogromne możliwości dla projektowania nowych usług transgranicznych. Pojawiają się nowe wyzwania i przestrzeń do eksperymentowania z wieloma rozwiązaniami. Podstawą jest oczywiście dokładne poznanie odbiorcy swoich usług – komentuje dr Hubert Dyba, doświadczony trener i konsultant innowacji, który w ramach projektu przeprowadził całodniowy warsztat o tematyce projektowania usług ukierunkowanych na użytkownika.

Warto zapoznać się z pełnym zapisem wszystkich czterech zrealizowanych warsztatów (tutaj link).

Networking branżowy i inne korzyści z członkostwa w Klastrze IT

Klaster IT zrzesza prawie 80 przedsiębiorstw z branży IT z regionu Pomorza Zachodniego. Misją klastra jest wspieranie firm IT w rozwoju. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy z regionu, które rozwijają nowoczesne technologie. Członkostwo w Klastrze IT daje możliwość między innymi networkingu branżowego, w tym korzystania z wiedzy i doświadczeń innych firm, a także okazję do budowania partnerstw i rozwoju na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą usług Klastra IT: https://klaster.it/

Projekt „Rozwój polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).