Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Emilii Plater, na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika. Prace mają objąć jezdnię, chodniki, zatoki parkingowe i zjazdy.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Poza wymianą nawierzchni, planowane jest wykonanie odwodnienia pasa drogowego i zainstalowanie nowej sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia. Przebudowane zostaną kanalizacja deszczowa i ogólnospławna oraz sieć wodociągowa.

Pojawią się elementy małej architektury oraz nowa zieleń. Zapowiadana jest budowa parkingu.

Oferty przetargowe można składać do 9 sierpnia. Zadanie dofinansowane jest kwotą 8 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Remont ul. Emilii Plater był zapowiadany od dawna. Projekt budowlano-wykonawczy przygotowano już w 2018 roku. Nie było jednak pieniędzy na jego realizację.