Przy wymianie kanalizacji sanitarnej na ul. Bryczkowskiego budowlańcy napotkali szereg przeszkód. Efekt jest taki, że prace się przedłużają, a od połowy stycznia autobusy linii 73 i 93 muszą jeździć zmienioną trasą.

Na problem zwrócił uwagę nasz czytelnik. – Od kilku tygodni autobus nie jeździ ulicą Bryczkowskiego, bo jest dla niego nieprzejezdna. Dla niektórych mieszkańców oznacza to dodatkowe 3-4 kilometry spaceru dziennie. To, że ul. Bryczkowskiego jest rozkopana od minimum półtora roku, też jest swoistym ewenementem – napisał.

Prace prowadzone są tam na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ramach kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo – Sławociesze wraz z budową odcinków sieci wodociągowej na terenie os. Wielgowo w Szczecinie”. Wykonawcą jest firma AG System Kraków, która odpowiada za wymianę ok. 10 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę pięciu odcinków (tzw. spinek) sieci wodociągowych.

– W chwili obecnej do ukończenia pozostało wykonanie odcinka ok. 60 m kanalizacji sanitarnej w ul. Bryczkowskiego oraz odtworzenie nawierzchni drogi na terenie obejmującym w/w prace – informuje Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK.

Autobusy wrócą tam, gdy nawierzchnia na odcinku ul. Bryczkowskiego, od ul. Borsuczej do ul. Fiołkowej, będzie gotowa. Jest jednak z tym problem, ze względu na pogodę w ostatnich tygodniach.

– Odtworzenie nawierzchni w ul. Bryczkowskiego wydłuża się z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi. Układanie warstw asfaltu nie może odbywać się w temperaturach poniżej +5 st. C. Dodatkowo, wykonane już prace w ul. Bryczkowskiego (od ul. Borsuczej do Fiołkowej) w zakresie wymiany gruntu i wykonania podbudowy musiały być powtarzane ze względu na obfite opady deszczu w miesiącach styczniu i lutym oraz z uwagi na ciągły ruch pojazdów – tłumaczy Tomasz Makowski.

Aktualny termin zakończenia wszystkich prac związanych z wymianą kanalizacji to 28 kwietnia. Roboty są opóźnione, gdyż okazało się, że nie można ich wykonać zakładaną wcześniej metodą.

– W trakcie realizacji robót w ul. Bryczkowskiego stwierdzono, że na odcinku ok. 300 m warunki gruntowe w znacznym stopniu utrudniają wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową. W związku z tym konieczna była zmiana technologii wykonania robót, a więc m.in. zmiany w projekcie, uzyskanie nowych pozwoleń itd., co wydłużyło czas trwania prac – mówi Tomasz Makowski.

Na razie autobusy wciąż muszą kursować z pominięciem przystanków Bryczkowskiego, Fiołkowa i Wielgowo Borsucza.