W przyszłości na pl. Zawiszy Czarnego mają podjeżdżać wszystkie busy i autobusy międzymiastowe. Zaplanowano tam również parking wielokondygnacyjny i śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną. Wszystko to ma zostać zrealizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Najwcześniej jednak dopiero w 2029 roku.

– Przedsięwzięcie obecnie jest na etapie analiz przedrealizacyjnych. Zlecono m.in. wykonanie koncepcji przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie placu Zawiszy, Czarnego i ul. Owocowej – informuje Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. – Kolejne kroki prowadzące do realizacji inwestycji to opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania, wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego zadania i wreszcie wybór partnera w trybie PPP.

Miasto szuka bowiem partnera, który weźmie na siebie część finansowania inwestycji, a w zamian będzie czerpał zyski z eksploatacji komercyjnej części zabudowy.

– W ramach przeprowadzonych dotychczas wstępnych konsultacji rynkowych kilka firm wyraziło zainteresowanie tym przedsięwzięciem – mówi Dariusz Sadowski.

Na razie powstała wariantowa koncepcja

Wcześniej Biuro Inżynierskie Damart przygotowało wariantową koncepcję zagospodarowania placu i jego najbliższej okolicy. Zawiera ona propozycje realizacji trzech nowych funkcji.

Koncepcja centrum przesiadkowego zakłada stworzenie jednego, wspólnego miejsca dla wszystkich przewoźników międzymiastowych, którzy teraz zatrzymują się w różnych punktach. Miasto proponuje dwa miejsca – część placu Zawiszy Czarnego lub działkę przy ul. Owocowej (przy Tobruku, obecnie są tam warsztaty samochodowe). Obok peronów dla autobusów byłaby też poczekalnia dla podróżnych, kasy biletowe, pomieszczenia sanitarne, biurowe i techniczne.

Autobusy przyjeżdżałyby do centrum przesiadkowego z parkingu odstawczego. Mógłby on zostać zlokalizowany na działce przy ul. Czarnieckiego. Dziś na jej jednej części jest zwykły parking, a na drugiej plac zabaw.

Część pl. Zawiszy Czarnego ma zajmować parkingowiec na co najmniej 200 miejsc. Uzupełnieniem zabudowy byłby budynek komercyjny, który mógłby pełnić zarówno funkcję biurową czy hotelową, jak i mieszkalną.

„Zakłada się zakończenie realizacji części publicznej przedsięwzięcia w latach 2029-2031”

To wszystko jednak odległe plany. – Z uwagi na prawne uwarunkowania przeprowadzenia procesu wyboru partnera prywatnego oraz brak jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w części publicznej, a także specyfikę terenu przeznaczonego pod inwestycję (istnienie podziemnego schronu przeznaczonego w całości do zachowania) zakłada się zakończenie realizacji części publicznej przedsięwzięcia w latach 2029-2031 – tłumaczy Dariusz Sadowski.

Plac Zawiszy Czarnego nosił przed wojną nazwę Kirchplatz. Niemcy chcieli bowiem postawić tam kościół, świetnie widoczny z nabrzeża Odry i stanowiący kompozycyjne dopełnienie skarpy przy dworcu. Tych planów nigdy jednak nie zrealizowano, a w czasach polskiej administracji na środku placu pojawiły się parterowe baraki przeznaczone głównie dla drobnego przemysłu.