Konferencja prasowa na Uniwersytecie Szczecińskim, dyskusje z rektorami i przedsiębiorcami, a następnie otwarte spotkanie ze studentami – program wizyty ministra nauki Dariusza Wieczorka w Szczecinie był napięty. Polityk Lewicy podczas spotkań mówił, że liczy na współpracę z samorządem, światem nauki oraz przedsiębiorcami. Nie brakowało postulatów skierowanych w stronę Ministerstwa Nauki, które zostało reaktywowane na początku roku.

Rektor US „natchnięty optymizmem” po spotkaniu z ministrem Wieczorkiem

Minister nauki Dariusz Wieczorek dzień rozpoczął od spotkania z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Waldemarem Tarczyńskim. Rozmawiano o nowych kierunkach kształcenia, możliwościach przyciągnięcia studentów do Szczecina, ale i poprawy poziomu dydaktycznego.

– Tego nie było przez ostatnich osiem lat. To nie rektorzy jadą do pana ministra, tylko on przyjeżdża do nas. Notuje, słucha, wyciąga wnioski i zabiera je do Warszawy. Takich spotkań nam bardzo brakowało do dobrego zarządzania nauką polską. Jesteśmy natchnięci optymizmem, że jest szansa na transparentność i rozwój szkolnictwa w Polsce. Pomysłów nie brakuje. Dziękujemy, że pan minister jest otwarty, a droga do ministerstwa nam się bardzo skróciła – mówił prof. Tarczyński.

– Chcę odwiedzić każde województwo, by porozmawiać z rektorami o problemach, ale szansach i perspektywach. Chcemy podejmować mądre i rozsądne decyzje. Przed nami wiele istotnych decyzji np. uzyskania pieniędzy dla uczelni z Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy pokazać w Polsce, że Zachodniopomorskie ma silne szkolnictwo. Zależy mi na dialogu ze światem nauki, ale także ze studentami. Szykujemy program budowy akademików, zajmiemy się kwestiami socjalnymi – zapowiadał minister Dariusz Wieczorek.  

Przedsiębiorcy pytają o NCBiR

Minister Dariusz Wieczorek z rektorami rozmawiał w sali senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Przedsiębiorcy pytali między innymi o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, braki kadrowe w wielu sektorach gospodarki czy programy promujące zachodniopomorskie szkolnictwo. Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele świata nauki. 

– Chcemy, by mówić szeroko o potencjale naszych firm i uczelni. Mamy nadzieję, że teraz współpraca z nauką, dzięki ministrowi Wieczorkowi, przyspieszy. Będziemy stawiali na spotkania robocze, na regularne dyskusje o tym, jakie są potrzeby przedsiębiorców w kontekście nauki i miejsc pracy. Musimy szybko reagować, by nasza gospodarka była konkurencyjna – mówiła Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Podczas spotkania minister wręczył studentom nagrody w konkursie dla kół naukowych „Przyszłość jest zielona”.