Chodzi o modernizację nitki wyjazdowej. Miasto zapowiadało ten remont od dawna, ale nie chciano rozpoczynać prac przed finałem regat The Tall Ships Races. Termin składania ofert w przetargu upłynie 9 sierpnia, czyli już po tej wielkiej imprezie plenerowej.

Wcześniej, w latach 2017-18, wyremontowano nitkę wjazdową Trasy Zamkowej. Teraz przyjdzie czas na modernizację infrastruktury w drugim kierunku. Prace obejmą przede wszystkim estakady, mosty i łącznicę.

– W ramach inwestycji wykonane zostaną prace polegające m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Roboty mają potrwać dwa lata od daty zawarcia umowy.

Inwestycja jest dofinansowana kwotą 30 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nadzór nad jej realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.