Podczas porządkowania zieleńca za kościołem pw. Chrystusa Króla przy ul. Inwalidzkiej odnaleziono fragmenty płyt marblitowych. – To fragmenty płyt bocznych nieistniejącego pomnika poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Skolwina – mówi dr Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

Podobne upamiętnienia powstawały masowo, właściwie w każdej niemieckiej miejscowości. Pomnik w Skolwinie stał po wschodniej stronie kościoła. Został wymurowany z kamieni narzutowych zespolonych betonem.

– Całość otynkowano i od strony wschodniej wykonano inskrypcję: „Den Helden des Weltkrieges” („bohaterom wojny światowej”). Po stronie północnej i południowej umieszczono płyty z marblitu z nazwiskami poległych. Zwieńczenie i podstawę obłożono kostką granitową zespoloną zaprawą – opisuje dr Łuczak.

Zaczęło się od porządkowania zieleńca

Pomnik można dzisiaj oglądać tylko na dość niewyraźnym zdjęciu. Został bowiem zniszczony po 1945 roku. Ale wciąż zachowały się związane z nim elementy. Ujrzały światło dzienne podczas niedawnego porządkowania zieleńca.

Odsłonięto wówczas podstawę pomnika i cztery fragmenty płyt z nazwiskami poległych. Ksiądz proboszcz Artur Rasmus zwrócił się do dr. Łuczaka z prośbą o pomoc w ich identyfikacji.

– Były 3 fragmenty z imionami i nazwiskami następującymi po sobie. Taka konfiguracja mogła zaistnieć tylko w jednym przypadku – to upamiętnienie zbiorowe. Znaczyło to że są to fragmenty płyt bocznych nieistniejącego pomnika poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Skolwina. Rząd imion był mniej istotny, lecz w linii nazwisk odczytaliśmy końcówki: …berg, …holz oraz ückert – relacjonuje historyk.

Upamiętnieni odzyskują swoje nazwiska

Mimo niekompletnych danych, udało się już ustalić, że pomnik upamiętniał m.in. poległych braci Hermanna i Otto Rückertów ze Skolwina oraz Hermanna Schwichtenberga, który mieszkał przy ul. Stołczyńskiej.

Na prośbę proboszcza, dr Łuczak wystąpi do miejskiego konserwatora zabytków o zgodę na dokładne przeszukanie terenu przy zachowanej podstawie pomnika. Być może uda się znaleźć kolejne fragmenty płyt.