W pobliżu ulicy Ostoi-Zagórskiego powstaje otwarty zbiornik retencyjny z groblą ziemną. Roboty o wartości 15,7 mln zł są już na ukończeniu.

– Prace skupiają się aktualnie na zabezpieczaniu skarp oraz dna zbiornika betonowymi płytami ażurowymi. Jednocześnie realizowane są prace wokół zbiornika. Trwa wykonywanie nawierzchni dróg dojazdowych z płyt betonowych. Wkrótce rozpocznie się montaż słupów oświetleniowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Zadanie obejmuje też kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka” oraz zagospodarowanie zieleni.

Zbiornik retencyjny pozwoli na odpowiednią gospodarkę wodami opadowymi w tej części miasta, zwłaszcza w kontekście planowanej budowy trzeciego etapu Trasy Północnej oraz przebudowy sieci okolicznych dróg.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.