Prawie 4,5 miliona złotych na badania otrzymali naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. „Tegoroczne rozdanie grantów w programie OPUS potwierdziło rangę badań naukowych prowadzonych na naszej uczelni” – podkreślają jej przedstawiciele.

Profesorowie z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej będą prowadzić badania w ramach tegorocznego rozdania grantów OPUS 25. 

Zespół prof. Mirosławy El Fray otrzymał 1,8 mln zł na wykonanie pionierskich badań nad stworzeniem wstrzykiwanych płynnych biomateriałów, które posłużą za rusztowania do regeneracji uszkodzonych tkanek w rekonstrukcji złamań kości.

Natomiast profesor Rafał Rakoczy otrzymał 2,2 mln zł na prace dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na przezskórne (np. w postaci plastrów) podawanie leków. Warto podkreślić, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest jedną z dwóch uczelni z regionu (obok Uniwersytetu Szczecińskiego), której badacze znaleźli się na zwycięskich listach rankingowych.

„Tegoroczne rozdanie grantów w programie OPUS potwierdziło rangę badań naukowych prowadzonych na naszej uczelni. W sytuacji, gdy liczba wniosków zgłaszanych w konkursach NCN systematycznie rośnie, a jednocześnie zamrożenie budżetu instytucji powoduje mniejsze możliwości finansowania badań, tylko najlepsze projekty w kraju mają szansę przejść weryfikację i uzyskać wsparcie z programów zewnętrznych” – podkreślają przedstawiciele uczelni.

Granty dla młodych badaczy

To nie jedyne granty przyznane naukowcom ZUT w Szczecinie. W ramach konkursu PRELUDIUM 22 (skierowanym do młodych badaczy jeszcze przed doktoratem), finansowe granty otrzymało 3 naukowców z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Magister inżynier Martyna Sokołowska za blisko 140 tys. zł zajmie się projektem, który może przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Magister inż. Martyna Jurkiewicz otrzymała 70 tys. zł na badania nad poprawą jakości powietrza, a magister inż. Piotr Rychtowski za prawie 140 tys. zł będzie kontynuować swoje prace nad usuwaniem zanieczyszczeń gazowych.

Konkurs PRELUDIUM 22 to szansa nabycia pierwszych doświadczeń w realizacji projektów badawczych jeszcze przed uzyskaniem tytułu doktora. „Sukces szczecińskich naukowców jest tym większy, że tym razem zaledwie co dziesiąty projekt został zakwalifikowany do finansowania” – dodają przedstawiciele uczelni.