Na prawobrzeżu również powstało nowoczesne biuro obsługi interesantów. Zacznie funkcjonować od najbliższego poniedziałku, 23 stycznia.
Do tej pory mieszkańcy prawobrzeżnych dzielnic Szczecina sprawy załatwiali w kilku pomieszczeniach parterowego budynku przy ul. Rydla 39. Od poniedziałku będą obsługiwani w nowej sali, która została przygotowana w nieużywanej dotąd części tego pawilonu (zakupionej przez miasto w 2015 roku). Nowe biuro obsługi interesantów powstało na wzór sali nr 62 z gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej.

W ramach modernizacji wymieniono instalacje elektryczną i teletechniczną, wykonano wentylację i klimatyzację, zmodernizowano system kolejkowy i alarmowy, a także zainstalowano monitoring.

Więcej okienek
W filii urzędu uruchomiono nowe stanowiska m.in. do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego. Powstały też okienka dedykowane działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Przy ul. Rydla nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości.

Modernizację filii urzędu miasta na prawobrzeżu wykonała firma Skanska S.A. Inwestycja kosztowała ponad 2,2 mln zł.

W piątek krócej
W związku przeniesieniem stanowisk do nowych pomieszczeń, w piątek (20 stycznia) interesanci będą obsługiwani tylko do godziny 14:00.