Trwa przebudowa nabrzeży portu w rejonie Kanału Dębickiego (za Elewatorem Ewa). To olbrzymia inwestycja o wartości 343 mln zł.

Celem prac jest przystosowanie nabrzeży do obsługi większych statków po pogłębieniu toru wodnego. Istniejące w rejonie Kanału Dębickiego nabrzeża Czeskie i Słowackie zostaną rozebrane. W ich miejscu powstaną nowe konstrukcje. Na razie na dnie osadzane są stalowe rury o długości 21 metrów. Łącznie zamontowanych zostanie aż 9600 ton takich rur.

– Zaczynamy pogrążanie rur, które posłużą do posadowienia nabrzeża – mówi Piotr Arabczyk dyrektor kontraktu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac. – Rury pogrążane są za pomocą wibromłota. Na tej konstrukcji budowane będzie nowe nabrzeże, które posłuży do przeładunku towarów. To pierwszy etap budowy nabrzeża Czeskiego, w którym powstanie 316,5 metra nabrzeża.

Planowane prace obejmą też poszerzenie Kanału Dębickiego do szerokości 200 metrów i pogłębienie portowego basenu do głębokości 12,5 metra. Urobek wydobywany w czasie prac trafi na pole odkładu urobku na Ostrowie Mieleńskim.

– Pole odkładu na wyspie Ostrów Mieleński zaczniemy budować na przełomie kwietnia i maja. Posłuży ono do magazynowania całego urobku, który będzie czerpany z dna Kanału Dębickiego specjalnymi rurociągami. Prace czerpalne chcielibyśmy rozpocząć na koniec tego roku – mówi Piotr Arabczyk.

W ramach inwestycji na Ostrowie Grabowskim powstaną też dwa zupełnie nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie. Całość prac ma zostać zrealizowana do końca września 2023 r.