Na początku w ofercie były trzy nieruchomości przy ul. Hangarowej, ale tę największą (29 tys. m2) udało się sprzedać. W przetargach po raz kolejny wystawione zostaną natomiast dwie nieco mniejsze działki, o powierzchni 26 i 21 tys. m2.

Za tę pierwszą trzeba będzie zapłacić co najmniej 8,1 mln zł netto. Przy drugiej cenę wywoławczą ustalono na poziomie 6,58 mln zł netto. To identyczne kwoty jak we wcześniejszych postępowaniach.

Potencjalny inwestor nie będzie mógł postawić tam mieszkaniówki. Miejscowy plan zagospodarowania terenu zezwala na zabudowę usługową, obiekty produkcyjne i magazyny. Można wybudować wydzielony parking, ale nie będzie zgody na stację paliw.

Dopuszcza się wprowadzenie usług takich jak: rzemiosło usługowe, działalność usługowo-produkcyjna, administracja i obsługa biznesu, handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 400 m2, gastronomia, usługi hotelowe, logistyka, transport i specjalistyczna działalność nieprodukcyjna. Zabronione jest składowanie oraz obróbka surowców, materiałów, wyrobów lub urządzeń na otwartej przestrzeni.

Przetargi na obie działki (osobno) odbędą się 29 listopada, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta w sali obrad Rady Miasta.

Sąsiadującą z nimi nieruchomość kupiła w jednym z wcześniejszych postępowań firma Toyota Kozłowski, znany w regionie dealer samochodowy.