Pod Wieżą Zegarową Zamku Książąt Pomorskich odnaleziono pozostałości kości zwierzęcych. Poddano je analizie radiowęglowej, która potwierdziła hipotezę postawioną przed laty przez archeologów. Osada na Wzgórzu Zamkowym, z której później rozwinął się Szczecin, istniała już na przełomie VIII i IX wieku.

Odkrycia dokonano podczas prac związanych z przebudową zamkowych tarasów. Z wykopu sondażowego pod Wieżą Zegarową wydobyto bydlęce kości, które znajdowały się w warstwach kulturowych związanych z funkcjonowaniem w tym miejscu najstarszej osady. Pobrane próbki trafiły do specjalistycznego laboratorium w Poznaniu.

– Mamy wyniki badań. To rewelacja! Niezależne, pierwsze tak dokładne wyniki, które potwierdzają, że wcześniejsze datowania archeologiczne były prawidłowe. W dodatku na ich podstawie możemy precyzyjniej twierdzić, że osada w tym miejscu istniała w okresie od 771 do 886 lub od 771 do 893 roku – mówi Marek Dworaczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie.

Będzie jeszcze jeden wykop

Wcześniej archeolodzy szacowali okres powstania osady na drugą połowę VIII wieku, ale nie mogli mieć pewności. Opierali się bowiem, tylko na badaniach fragmentów przedmiotów odkrytych w najstarszych nawarstwieniach – ułamków naczyń czy ostróg z zaczepami. Ich wiek szacowano metodą chronologii znalezisk. Dużo mniej dokładną niż zastosowana teraz metoda badań radiowęglowych.

– W piwnicach Wieży Zegarowej planowany jest jeszcze kolejny wykop budowlany. Przeprowadzone w nim badania archeologiczne z pewnością pozwolą na odkrycie kolejnych źródeł z tego czasu. I kolejne próbki przekazane zostaną do analizy radiowęglowej. Mam nadzieję, że uzyskane dzięki nim wyniki potwierdzą obecne ustalenia – dodaje Marek Dworaczyk.

„Wzgórze kryje z pewnością wiele niespodzianek”

Przebudowa zamkowych tarasów połączona jest z remontem zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej skrzydła północnego. Prace mają potrwać do 2025 roku i kosztować 85 mln zł, z czego blisko 31 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W czasie prowadzonych robót już wcześniej odkrywano ciekawe relikty przeszłości. Bodaj najcenniejszym jest fragment muru z XIV lub XV wieku, który jest pozostałością tzw. Dużego Domu. To właśnie na nim wzniesiono w połowie XVI wieku część renesansowego, południowego skrzydła zamku.

– Wzgórze kryje z pewnością wiele niespodzianek i sądzę, że odsłoni nam jeszcze niejedną nieznaną wcześniej kartę historii – komentuje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.