Klaster ICT Pomorze Zachodnie wspólnie z Technoparkiem Pomerania oraz GOS Polska Sp. z o.o. zapraszają przedsiębiorców i naukowców IT na uroczyste podsumowanie roku w branży. Partnerem jest Akademia Morska w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2013 w Szczecinie.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie podsumowanie rozwoju branży IT.  Przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie opowiedzą o zrealizowanych projektach i osiągniętych sukcesach, także tych realizowanych we współpracy ze środowiskiem naukowym. Przedstawione zostaną także perspektywy realizacji nowych projektów, współpracy firm z uczelniami wyższymi oraz rozwoju branży do 2016 roku.
 
W trakcie wydarzenia odbędzie się również uroczysta gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie informatycznym „Interaktywny produkt IT” organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Uczelnia realizowała konkurs w partnerstwie ze szczecińskimi firmami z branży informatycznej: Technoparkiem Pomerania, BTC,  ComAngle, Home.pl, NetStream, Tieto i Vobis, a także z Microsoftem.
 
„Interaktywny produkt IT” to ogólnopolski konkurs informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będący przykładem owocnej współpracy uczelni i przedsiębiorstw IT. Nowatorska w skali kraju inicjatywa, otwierająca nowe możliwości dla młodych twórców i pasjonatów nowoczesnych technologii, tym różni się od tradycyjnych konkursów, że stawia na umiejętności. Uczestnicy konkursu mają stworzyć dowolny produkt IT, np. grę, stronę www, animację, aplikację w dowolnie wybranej technologii, użytkowany stacjonarnie lub publikowany w sieci internetowej. Liczy się kreatywność, wyobraźnia, łamanie schematów, nieszablonowe myślenie. Konkurs stwarza prawdziwą szansę dla ukrytych do tej pory talentów, otwiera  zawodową drogę przed młodymi twórcami oraz daje im możliwość nawiązania bliższego kontaktu z pracodawcami. 
 
W pierwszej edycji konkursu wpłynęło blisko 300 projektów z całej Polski. Często były to prace bardzo zaawansowane i złożone, które są bliskie komercyjnego wdrożenia. Realizuje się zatem idea konkursu, która ma na celu wyłowienie polskich talentów informatycznych i dostrzeżenie ich przez firmy z branży IT-Partnerów konkursu oraz połączenie nauki i biznesu. Jedną z nagród był udział w programie inkubacji Technoparku Pomerania.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Konferencja odbędzie się w LuluClub o godz. 17.00. Zgłoszenia udziału należy przesyłać mailem na adres mkrawczak@spnt.pl do 22 stycznia 2013.
 
Więcej informacji na stronie www.ictlabmarket.spnt.pl.
 
Podsumowanie roku odbywa się w ramach projektu „ICT Lab-Market – od wynalazku do produktu”, realizowanego w partnerstwie firmy GOS Polska z Technoparkiem Pomerania.
 
    
 
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.