Zakończyły się prace przy przebudowie otoczenia planowanego przystanku SKM Skolwin Północny. Poza ich podstawowym zakresem, poprawiono również warunki odwodnienia jezdni, by na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Górniczej nie tworzyły się kałuże.

Budowa nowej infrastruktury kosztowała ponad 690 tys. zł brutto. Wykonawcą prac była firma Kristone, a nadzór nad nimi sprawowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

– Prace obejmowały budowę chodników, wjazdu, remont nawierzchni jezdni, montaż elementów małej architektury jak ławka i stojaki rowerowe. W ramach prac dodatkowych poprawiono warunki odwodnienia jezdni – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Przystanek Skolwin Północny ma być nowym punktem na mapie kolejowej Szczecina. Za jego budowę odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace związane z przygotowaniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej są opóźnione. Według ostatnich zapowiedzi, uruchomienia linii w kierunku Polic można spodziewać się najwcześniej w 2025 roku.