Nowa siedziba Teatru Współczesnego, wypracowanie lepszych relacji biznesu z kulturą, przygotowanie dokumentu strategicznego mówiącego o tym, jaką rolę kultura ma odgrywać w naszym mieście – to jedne z celów, które wyznaczyła sobie Dorota Serwa, nowa dyrektor wydziału kultury w urzędzie miasta. „Są spore wyzwania, ale to mnie motywuje”, przyznaje.

Jak wydział kultury rozumie... kulturę?

Od listopada zeszłego roku stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin obejmuje Dorota Serwa, która od ponad 10 lat stała na czele Filharmonii im. M. Karłowicza. Teraz przed Dorotą Serwą wiele nowych wyzwań i oczekiwań.

– Czuję ciężar odpowiedzialności, są spore wyzwania, ale to mnie motywuje, by nie zawieść nadziei – przyznaje nowa dyrektor. – W wydziale na nowo pochyliliśmy się nad tym, jak my rozumiemy kulturę. To, co jest nam najbliższe, to podstawowa sfera życia społeczeństwa i jednostki, która kształtuje, ma wpływ na rozwój. De facto ona nam dookreśla, kim jesteśmy, ale jest też siłą sprawczą, byśmy mogli poczuć się jako grupa razem – mówi.

„Nie blokować, a pomagać”

Jak zauważa Dorota Serwa, szczecińska kultura ma się całkiem nieźle. 

– Mamy fantastycznych ludzi odpowiedzialnych za kulturę. Świetnie działają, potrzebują jedynie wsparcia. I tak swoją rolę definiuję, że wydział jest po to, by pomagać i odczarować podział między urzędnikami, którzy nadzorują, a właściwymi ludźmi kultury, którzy mają spełniać żądania. Chodzi o to, by stworzyć jak najlepsze warunki, by kultura się rozwijała. I właśnie nie kultura programowana, ale pełna swobody twórczej – mówi.

Jak zaznacza dyrektor, rozpoczęły się już intensywne prace nad nową strategią rozwoju kultury w Szczecinie.

– Dokument ten nie będzie instrukcją, ale pokaże pewne kierunki czy dookreśli rolę kultury w różnych procesach rozwojowych – dodaje. – Na pewno musimy kulturze pomagać. Nie blokować, a pomagać. Być ambasadorem, by wbrew pozorom wcale nie tak odległe światy, czyli twarde zarządzanie miasta z kulturą połączyć i przekonać innych, że funkcjonuje ona w różnych sferach naszego życia.

Trzeba inwestować w rozwój publiczności

Co jest obecnie najważniejsze dla nowej dyrektor wydziału szczecińskiej kultury? Dorota Serwa wskazuje na trzy kluczowe sfery, w tym inwestycyjną, dotyczącą spraw bieżących i narzędzi, które pomogą osiągać cele. Mowa więc m.in. o nowej siedzibie dla Teatru Współczesnego czy znalezieniu alternatywy dla projektu połączenia Domu Kultury Klub Delta i Domu Kultury Krzemień na Prawobrzeżu, który nie spotkał się z entuzjazmem mieszkańców. To również planowanie możliwości rozwoju kadr kultury i stworzenia przestrzeni do spotkania się ludzi z różnych instytucji i artystów. Istotnym elementem ma być również pokazywanie biznesowi, że warto inwestować w kulturę.

– Kiedy wspólnie określimy sobie kierunek działania, przyjdzie czas na opracowanie narzędzi, które będą wspierały wolność twórczą i edukację kulturalną. Bo bez świadomego uczestnictwa, rozwoju publiczności, stracimy wszystko to, co sprawia, że mamy jako grupa inspiracje – podkreśla Serwa.

Program „Studio Kultura” powstaje we współpracy radia SuperFM i portalu internetowego wSzczecinie.pl.