Zakończył się konkurs na stworzenie fotografii Szczecina, które zostaną wykorzystane do produkcji kalendarzy na 2010 rok. Organizatorem akcji jest Miasto Szczecin.

Początek konkursu został wyznaczony na sierpień bieżącego roku. Uczestnicy projektu mieli za zadanie wykonanie fotografii przedstawiającej Szczecin z perspektywy przyszłości, a ściślej mówiąc - w perspektywie Floating Garden.

Do końca pierwszego etapu (20 września) nadesłano łącznie 168 zdjęć wykonanych przez 50 osób.

Prace zostały przekazane Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Wykładowcy uczelni wyróżnili 10 najlepszych fotografii, a studenci rozpoczęli prace nad projektami kalendarzy wykorzystując wszystkie nadesłane zdjęcia.

Gotowe propozycje kalendarzy zostaną przedstawione jeszcze w październiku, a najciekawsze z nich będą drukowane i dystrybuowane w ramach działań promocyjnych miasta.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe upominki.