Jak informuje rzeczniczka ZDiTM, już w czwartek rozpoczną się przymiarki do zmiany organizacji ruchu w okolicach ulic Golisza i Goleniowskiej. Powstaną tam ronda, które mają poprawić płynność przejazdu i ułatwić wyjazd z ulic podporządkowanych.
W pierwszym etapie zmieni się oznakowanie pionowe i poziome. Na ulicach namalowane zostaną wyspy najazdowe o promieniu 10 metrów w przypadku ulicy Goleniowskiej i 7 metrów na ulicy Golisza. Oba miejsca będą także oznaczone punktami odblaskowymi. Zmiany wprowadzane będą w nocy z piątku na sobotę (20 – 21 maja). Prace zakończą się w sobotę nad ranem, aby kierowcy zdążyli się zapoznać z nowym układem jeszcze przed poniedziałkowym szczytem komunikacyjnym.

- Na ulicy Golisza powodem utworzenia ronda jest bliskość kilku włączeń dróg wewnętrznych w jednym punkcie, co stwarza problemy z włączeniem się do ruchu - wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM. Z kolei w przypadku ulicy Goleniowskiej taka zmiana wprowadzana jest na razie pilotażowo. - To skrzyżowanie charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pojazdów, w tym również pojazdów ciężarowych. W związku z powyższym w porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu pojazdom wyjeżdżającym od strony ul. Pomorskiej trudno włączyć się w relację ulic z pierwszeństwem przejazdu – tłumaczy Pieczyńska. Po zmianach zwiększy się ilość pojazdów włączających się do ruchu z ulicy Pomorskiej i Racławickiej, co będzie wymagało sprawdzenia jak duże utrudnienia stanowi to dla kierowców wjeżdżających z ulicy Goleniowskiej i Newtona. Planowane są w związku z tym okresowe badania płynności ruchu, na podstawie których zapadną ostateczne decyzje dotyczące stałej organizacji ruchu. Analiza sytuacji w tym rejonie potrwa 3-6 miesięcy.

ZDiTM apeluje do kierowców o wyrozumiałość i szczególną uwagę w czasie prac oraz po wprowadzeniu zmian. Niedawno podobna zmiana organizacji ruchu miała miejsce w rejonie skrzyżowania ul. Duńskiej z ul. Złotowską i Włoską.