Budowa kładki nad ul. Struga zdobyła najwięcej głosów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Na razie jednak nie ma pieniędzy na realizację tego zadania.

Kładka miałaby powstać na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Struga z Iwaszkiewicza a Outlet Parkiem. Skracając tym samym drogę pomiędzy centrami handlowymi po obu stronach wylotówki. To inicjatywa, z którą wystąpili politycy związani z Konfederacją. W głosowaniu w ramach SBO zdobyła poparcie 6 251 osób.

Autorzy projektu wycenili budowę takiego przejścia na 3,44 mln zł. Wiadomo już jednak, że rzeczywiste koszty są większe.

– Szacunkowy koszt zadania w ramach przygotowanej koncepcji przekracza kwotę określoną we wniosku do SBO, z tego też względu trwa analiza dokumentacji pod względem finansowym. Realizacja zadania uzależniona jest jednak od wprowadzenia zmian w budżecie Miasta, które zabezpieczą niezbędne środki finansowe, co może się stać tylko w drodze uchwały podjętej przez radnych Rady Miasta Szczecin – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Na razie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie opracowała program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do przygotowania projektu. Przyjęta koncepcja zakłada budowę kładki pieszo-rowerowej z pochylniami. Konieczna będzie budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.