Od soboty, 24 października, aby wjechać z Polski do Niemiec trzeba będzie legitymować się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa lub zgodzić się na 14-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą przede wszystkim pracowników transgranicznych, kierowców ciężarówek i uczniów szkół po zachodniej stronie granicy.

 

Instytut im. Roberta Kocha, który koordynuje w Niemczech walkę z koronawirusem, rozszerzył na całą Polskę strefę zagrożenia epidemicznego. Wcześniej obejmowała ona tylko województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.

Oznacza to, że swobodnie poruszać się po przekroczeniu granicy będą mogły tylko osoby, które na granicy pokażą negatywny test na koronawirusa, wykonany najpóźniej 48 godzin wcześniej. Bez takiego zaświadczenia konieczna będzie 14-dniowa kwarantanna. Te ograniczenia nie dotyczą osób przejeżdżających przez Niemcy tranzytem.

Szczegółowe ustalenia zależą od poszczególnych landów. Brandenburgia, granicząca z południową częścią województwa zachodniopomorskicgo, ogłosiła, że zwalnia z nowych obostrzeń pracowników transgranicznych, kierowców ciężarówek i uczniów dojeżdżających do szkół. Na razie brakuje precyzyjnych informacji, jak sytuacja będzie wyglądać w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.